Kasa Powiatu Kieleckiego Guberni Radomskiej

Reference code
21/8/0
Border dates
1816-1866 [1870]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

akta dot. kar administracyjnych, opłat gildyjnych, kar sądowych i policyjnych, ubezpieczeń ruchomości, zapomóg włościańskich, rewizji kas, akta budżetowo - rachunkowe, akta procesowe, dochody konsumpcyjne, dzienniki podawcze, manuały przychodów, dzienniki wydatków, rachunki roczne kas 1816-1866 (1870) sygn 1-239

The history of the creator:

Na mocy postanowienia namiestnika Królestwa w każdym obwodzie ustanowione zostały kasy, które podlegały Komisjom Wojewódzkim. Po przemianowaniu w 1842 r. obwodów na powiaty, kasy te przybrały nazwę powiatowych. Zasady rachunkowości kas określała ustawa z 11 października 1823 r. Kasy istniały do końca 1866 r. do reorganizacji administracji Królestwa. w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu

Border dates:

1816-1866 [1870]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1816-1866, 1867-1870, 1870-1870.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

240

Total archival units developed :

240

Total archival units without records:

0

Total current materials

5.0

Total current materials developed

5.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak