Naczelnik Wojenny Powiatów Olkuskiego i Miechowskiego

Reference code
21/26/0
Border dates
1863-1866
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

akta dotyczą spisów powstańców udających się do obozu w Ojcowie, ponadto wykazy odebranej broni i koni, akta z przesłuchań powstańców, a także zarządzenia generał policmajstra odnośnie raportów z wydarzeń w kraju sygn 1-3 dzienniki pism wychodzących sygn 4-5

The history of the creator:

Rozkazem nr 34 z dn. 15 maja 1863 r Naczelnika Oddzialu Radomskiego powiaty olkuski i miechowski weszły w skład okręgu wojennego olkuskiego. Okręg ten podzielony został na 4 mniejsze oddziały proszowicki, miechowski i olkuski oraz dróg żelaznych. Dn. 4 kwietnia 1866 r. dokonano nowego podziału na oddziały wojenne pokrywające się z obszarem dotychczasowych powiatów. Ustanowiono odrębne oddziały wojenne: powiatu olkuskiego, któremu podporządkowano 15 rewirów i powiatu miechowskiego z 11- ma rewirami do obowiązków naczelników oddziałów należało prowadzenie działań wojennych przeciwko powstańcom, od 1864 r. podlegały im sprawy policyjno-administracyjne ściganie przestępców politycznych, nadzór policyjny nad podejrzanymi, zabezpieczenie kwater wojskowych, pobór do wojska, ściąganie opłat i kontrybucji, organizowanie urzędów gminnych i nadzór nad administracją cywilną powiatów Działalność zakończyła się 29 grudnia 1866 r. w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu

Border dates:

1863-1866

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Voennyj Načal'nik Olkušskago i Měchovskago Uězdov

Languages:

Availability:

Total archival units:

5

Total archival units developed :

5

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak