Więzienie Karne w Chęcinach

Reference code
21/188/0
Border dates
1913-1927
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

akta administracyjne okólniki zarządzenia ,raporty o stanie więzienia ruch ludnosci, wykazy urzędników, sprawozdania, stan majatkowy sygn 1-87 transport więzniów sygn 88-98 akta więźniow z lat 1919-1937 przestępstwa polityczne sygn 139-141 przestepstwa kryminalne sygn 142-322 akta osobowe pracownikow więzienia sygn 323-328

The history of the creator:

Więzienie w Chęcinach istniało już w I połowie XIX wieku, do 1915 roku nadzór sprawował Wydział Wojskowo Policyjny Urzędu Gubernialnego, od 1915 C i K Wojskowy Generalny Zarząd Gubernialny, a od 1919 Sekcja Więzienna Ministerstwa Sprawiedliwości Zarząd w sprawach admnistracyjno gospodarczy sprawowała Dyrekcja Więzienna w Kielcach. Więzienie w Chęcinach przeznaczone było do wykonywania kar i pozbawienia wolnosci orzeczonych do 1918 roku przez sądy wojskowe i C i K Komendy oraz Sądów Gminnych za przestępstwa przeciwko monarchii austro węgierskiej od 1919 roku za dzialalnośc antypaństwową, szpiegostwo, bunt. Wysokość kar wahała się od kilku dni do 15 lat Przetrzymywano tam więzniów cywilnych i wojskowych. Na czele więzienia stał naczelnik który sprawował nadzór nad więzieniem personel wiezienia stanowili dozorcy, inspektorzy i urzędnicy rachunkowi, gospodarczy, ponadto lekarz, nauczyciel i duchowny. Wiezienie w Checinach zostało zamknięte z dniem 30 listopada 1927 roku W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Border dates:

1913-1927

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

375

Total archival units developed :

375

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

1.0

Total running meters :

0.2

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Nie