Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach

Reference code
21/321/0
Border dates
1945-1950 [1953]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta organizacyjne, sprawy budżetowo-gospodarcze szkolnictwa, protokóły z narad i konferencji inspektoratów, plany pracy inspektoratów szkolnych, sprawy przebudowy sieci szkolnej, materiały ze zjazdów inspektoratów i nauczycieli, wypracowania uczniów o tematyce okupacyjnej, akta dotyczące poszczególnych szkół państwowych i prywatnych, sprawozdania z prac kulturalno-oświatowych dla dorosłych, akta dotyczące bibliotek, weryfikacji nauczycieli tajnego nauczania i walki z analfabetyzmem, sprawozdania z działalności, budżety, zestawienia powiatowe. Posiedzenia Komisji Porozumiewaczej Dyrektorów i Kierowników Szkół w Kielcach z l. 1945-1950.

The history of the creator:

Kuratorium Okręgu Szkolnego powołano w sierpniu 1944 roku zarządzeniem PKWN tymczasową siedzibą mieściła się w Sandomirerzu Pierwszym kuratorem był Stanisław Steczeń. W styczniu 1945 roku Kuratorium przeniosło się do Kielc. W związku z ujawnieniem się władz tajnego nauczania wicekuratorem został przedstawiciel okręgowego biura oświaty i kultury Stanisław Wojciechowski. Kuratorum miało za zdanie odbudowę szkolnictwa średniego, które po wojnie było w bardzo złym stanie. Kuratorium dzieliło się na wydziały - wydział szkół powszechnych, który obejmował przdszkola i sprawy oświaty szkolnej, wydział szkół średnich, wydział szkół zawodowych, wydział kształcenia nauczycieli, referat personalny, budżetowo gospodarczy i ogólny. Akta trafiły do Archiwum Państwowego w 1959 roku. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Border dates:

1945-1950 [1953]

Classification:

administracja specjalna

The name of the creator:

Dates:

1951-19531945-1950

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

286

Total archival units developed :

285

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.08

Total current materials developed

2.07

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

1078.0

Total running meters :

5.32

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Nie
Book inventory approved Tak
Other aids Tak spis akt osobowych

1078 teczek dokumentacji kat. "B" (akta personalne); brak sygn. 154 (akta personalne)