Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Powiatowy w Jędrzejowie

Reference code
21/325/0
Border dates
1945-1950
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. Akta organizacyjne 1945-1946 sygn 1-3 okólniki i zarządzenia 2. Referat ogólny 1945-1949 sygn 4-8 korespondencja 3. Repatrianci 1945-1950 sygn 9-26 kwestionariusze książki meldunkowe zapomogi doraźne

The history of the creator:

W terenie utworzone zostały rejonowe inspektoraty osadnictwa, punkty etapowe i punkty sanitarne które 13 sierpnia 1945 r zostały organicznie złączone w powiatowe oddziały PUR. W powiatowych PUR na czele stali naczelnicy, a odpowiednikiem działów były referaty. W miarę zmniejszania się napływu repatriantów stopniowo zaczęto likwidować Oddziały Powiatowe. Całkowita ich likwidacja nastąpiła 30 września 1950 r. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Border dates:

1945-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

26

Total archival units developed :

26

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak