Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Powiatowy w Radomiu

Reference code
21/329/0
Border dates
1945-1950
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

akta organizacyjne 1947-1950 sygn 1-2 korespondencja akcja przesiedleńcza 1945-1950 sygn 3-9 sprawozdania osadnictwo miejskie i spóldzielczo parcelacyjne 1945-1948 sygn 10-11 okólniki zarządzenia korespondencja repatrianci 1945-1948 sygn 12-34 kwestionariusze książki meldunkowe skorowidz alfabetyczny kontrola wydatków budżetowych 1947 sygn 35 grunty poniemieckie 1945-1948 sygn 36 księga zapomogi doraźne 1946 sygn 37

The history of the creator:

W terenie utworzone zostały rejonowe inspektoraty osadnictwa, punkty etapowe i punkty sanitarne które 13 sierpnia 1945 r zostały organicznie złączone w powiatowe oddziały PUR. W powiatowych PUR na czele stali naczelnicy, a odpowiednikiem działów były referaty. W miarę zmniejszania się napływu repatriantów stopniowo zaczęto likwidować Oddziały Powiatowe. Całkowita ich likwidacja nastąpiła 30 września 1950 r. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Border dates:

1945-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

37

Total archival units developed :

37

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak