Wojewódzka Rada Społeczna Osadnictwa Spółdzielczo - Parcelaryjnego w Kielcach

Reference code
21/335/0
Border dates
1946-1948
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Sprawozdania z działalności inspektorów OSP korespondencja dotycząca akcji osadniczej sprawozdania opisowe z akcji przesiedleńczej dane statystyczne z terenów powiatów

The history of the creator:

Wojewódzka Rada Społeczna Osadnictwa Spółdzielczo Parcelacyjnego w Kielcach została powołana do życia 10 maja 1946 r. Zadaniem jej było wspóldzialnie z organami rządowymi w zakresie spraw osadnictwa na ziemiach zachodnich realizowanego za posrednictwem spółdzielni parcelacyjno osadniczych. Wojewódzkiej Radzie Społecznej w Kielcach podlegały powiatowe rady społeczne z terenu woj.. Kieleckiego w ówczesnych granicach W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Border dates:

1946-1948

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

33

Total archival units developed :

33

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak