Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia - Zarząd Okręgu w Kielcach

Reference code
21/464/0
Border dates
1947-1973 [1980]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Materiały z konferencji i posiedzeń Zarządu Okręgu i Prezydium sygn 1-28, akta komisji i sekcji zawodowych sygn 29-51, zakładowe organizacje związkowe sygn 52-60 akta Zarządu Oddzialu ZZPSZ w Końskich sygn 61, plany i sprawozdania sygn 62-64, akta finansowe zarządu i rad zakładowych sygn 65-79, informacje o działalności Zarządu Okręgu - biuletyny, wycinki prasowe, materiały z obchodu dnia Pracownika Służby Zdrowia sygn 80-97 protokoły z kontroli Zarządu Okręgu ZZPSZ sygn 98 sprawy dokształcania sygn 99 materiały Techniczego Inspektora Pracy sygn 100-103 konkursy i czyny społeczne sygn 104-107 akta personalne sygn 108-110

The history of the creator:

Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia powstał 1 grudnia 1948 roku. Do jego zadań należało dążenie do poprawy organizacji i funkcjonowania placówek służby zdrowia, do podniesienia poziomu wykształcenia i etyki zawodowej pracowników służby zdrowia. Zwiazek brał udział w opracowaniu zasad zatrudniania i wynagradzania w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, organizował czyny społeczne i konkursy. W 1958 roku uchwalono nowy statut i ustalono nową strukturę. Naczelną władzą były zjazdy krajowe, a na szczeblu wojewódzkim konferencje. Podstawową jednostką związku były najpierw koła, następnie rady zakładowe. Na czele zarządu stało prezydium działające przez sekcje zawodowe oraz komisje. Istniały nastepujące sekcje - lekarska, felczerska, pielegniarek i położnych, pracowników adminstracyjnych, inspektorów higieny, nauczycieli szkół medycznych, techników analitycznych i dentystycznych, oraz komisje:historyczna, socjalna, ochrony pracy. Zarząd okręgu dzielił się na działy: organizacyjny, kulturalno oświatowy finansowo budżetowy i inspekcji pracy. Zakończył swą działaność w 1973 roku zgodnie z uchwałą plenum zarządu głównego ZZPSZ z dnia 9 pażdziernika 1973 roku. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998

Border dates:

1947-1973 [1980]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

123

Total archival units developed :

111

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

36.0

Total running meters :

0.8

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Delivery and acceptance list Nie