Związek Branżowy Spółdzielni Chemiczno - Mineralnych w Kielcach

Reference code
21/466/0
Border dates
1951-1954
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

protokoły z walnych zgromadzeń oraz protokoly z posiedzeń zarządu, bilanse, analizy ekonomiczne bilansu, plany i sprawozdania z ich realizacji

The history of the creator:

Decyzją Centralnego Zarządu Związku Spółdzielni Pracy z dnia 10 września 1950 r. zlikwidowano zarządy oddziałów Związku Spółdzielczości Pracy, a kompetencje ich przekazano związkom branżowym spółdzielnie Prace reorganizacyjne trwały kilka miesięcy. Działalność gospodarczą pod własną firmą i na własny rachunek związku branżowe zaczęły prowadzić od 1kwietnia 1951 roku, przejmując jednocześnie akta i majątek byłych zarządów oddziałów. W 1954 roku nastąpiła kolejna reorganizacja spółdzielczości pracy w wyniku której na bazie związków branżowych utworzono nowe instytucje- wojewódzkie związki spółdzielczości pracy. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998

Border dates:

1951-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

58

Total archival units developed :

58

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak