Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Ciepielowie

Reference code
21/2841/0
Number of series
0
Number of scans
233

Content:

Księga urodzonych, małżeństw i zgonów oraz allegata

The history of the creator:

Równolegle z przepisami dotyczącymi wyznań chrześcijańskich pojawiają się przepisy o aktach stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich. W 1825 roku dnia 2 czerwca dekretem cara Aleksandra I powołano Komitet do spraw żydowskich W myśl tego dekretu księża katoliccy mieli pełnić obowiązki urzędników stanu cywilnego dla osób wyznań niechrześcijańskich. 3 listopada 1825 roku Rada Administracyjna Królestwa Polskiego wydała przepisy, na mocy których prowadzenie ksiąg dla tych wyznań powierzone zostało burmistrzom lub osobom wyznaczonym przez Komisję Wyznań. 7 września 1830 roku do prowadzenia ksiąg dla wyznania mojżeszowego powołano rabinów. Akta były wpisywane do oprawnej księgi zakupionej z funduszu dozoru bożniczego, a opatrzonej pieczęciami burmistrza lub urzędnika stanu cywilnego. Obowiązkiem rabina było wpisywanie do księgi aktów urodzeń, małżeństw i zgonów według określonych form. Po dokonaniu wpisu rabin miał obowiązek okazać ksiegę urzędnikowi stanu cywilnego. Księgi stanu cywilnego dla wyznania mojżeszowego funkcjonowały do wybuchu II wojny światowej.

Border dates:

1826 - 1873

Classification:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

The name of the creator:

Dates:

1826-1873.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

rosyjski, polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

89

Total archival units developed :

88

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.65

Total current materials developed

0.64

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak egz.skarbowy
Electronic archive inventory draft Nie

dawny numer zespołu 25/162 w oddziale zamiejscowym w Starachowicach