Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Kutno Wschód

Reference code
51/134/0
Border dates
1968-1972
Number of series
9
Number of scans
0

Content:

I.Protokoły posiedzeń Sesji GRN, sprawozdania z działalności, l. 1968-1972, sygn. od 1 do 5 II.Protokoły posiedzeń komisji GRN, l. 1969-1968, sygn. od 6 do 14 III.Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, plany pracy, l. 1968-1972, sygn. od 15 do 20 IV.Protokoły zebrań wiejskich, l. 1970-1972, sygn. od 21 do 22 V.Ewidencja godeł,pieczeci,regulamin pracy, 197 r.1, sygn. od 23 do 24 VI.Plany gospodarcze, spisy rolne, l. 1969-1972, sygn. od 25 do 33 VII.Kontrole i zarzadzenia pokontrolne, l. 1969-1972, sygn. od 34 do 37 VIII.Mienie gromadzkie, l. 1968-1972, sygn. od 38 do 40 IX.Budżet i fundusz gromadzki,plan,sprawozdania,wykonanie, l. 1968-1972, sygn.od 41 do 48 X.Ksiązki meldunkowe gromady Kutno Wschód, l. 1968-1972, sygn. od 49 do 68

The history of the creator:

PGRN w Kutnie powstała na mocy ustawy z 25.09.1954 r o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. Do 1956 r. funkcjonowała jako GRN Bielawki, natomiast jako GRN Kutno Wschód powstała w 1968 r. z przekształcenia GRN Bielawki, Gołębiew Stary i części GRN Sójki. Funkcjonowanie zakończyła ustawa z 29.11.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.

Border dates:

1968-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

68

Total archival units developed :

68

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 68 j.a.

wpisane w bazie IZA