Cech Rzemiosł Różnych w Kutnie

Reference code
51/300/0
Border dates
1927-2002
Number of series
6
Number of scans
0

Content:

Księgi protokołów cechów: wędliniarskiego, ślusarskiego, kowalskiego, szewców i krawców, sprawozdawczość, korespondencja, księgi główne, ewidencja rzemieślników i czeladników, kronika, sztandar

The history of the creator:

Border dates:

1927-2002

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

142

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 108 j.a
Working list Nie 34