Urząd Gminy w Chodowie

Reference code
51/308/0
Border dates
1973-1975
Number of series
6
Number of scans
0

Content:

Ewidencja sołtysów, protokoły zebrań wiejskich, sprawy budżetowe, inwentaryzacja parków i zadrzewień.

The history of the creator:

Urząd Gminy w Chodowie powstał w 1973 r., z chwilą likwidacji gromad i utworzenia gmin. Gmina do 1975 r. wchodziła w skład powiatu kutnowskiego w województwie łódzkim, a od 1975 r. województwa konińskiego.

Border dates:

1973-1975

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

17

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 17 ja.