Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA w Kutnie

Reference code
51/319/0
Border dates
1972-2014
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Zespół zawiera: dokumentację założycielską, organizacyjną, sprawozdania ze sprzedaży, bilanse, dokumentację ośrodka obliczeniowego

The history of the creator:

Border dates:

1972-2014

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

209

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

5.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Nie