Zarząd Żandarmerii Guberni Łomżyńskiej

Reference code
4/19/0
Border dates
1881-1916
Number of series
0
Number of scans
618

Content:

Przeglądy sytuacji politycznej powiatów 1880, 1886, 1888, 1889, 1891, 1892, sygn. 1-6. Sprawy kancelaryjne, korespondencja 1915-1916, sygn. 7-13. Zaopatrzenie w materiały kancelaryjne, zbiórka na rzecz ofiar wojny, dokumentacja finansowa, wybrakowanie akt posterunku w Węgrowie

The history of the creator:

W 1866r. została wydana nowa ustawa o żandarmerii Królestwa Polskiego. Na terenie 10 guberni utworzono zarządy gubernialne, w powiatach utworzono zarządy powiatowe żandarmerii. Na terenie guberni łomżyńskiej, obok zarządu gubernialnego żandarmerii, utworzono 4 zarządy powiatowe: łomżyński i wysoko – mazowiecki, szczuczyński i kolneński, ostrołęcki i ostrowski. W 1895r. przeprowadzono całkowitą reorganizację Okręgu. W guberni łomżyńskiej zamiast czterech powstały dwa zarządy powiatowe żandarmerii: łomżyński, wysoko – mazowiecki, szczuczyński i kolneński oraz ostrołęcki, ostrowski i makowski. Zarząd zajmował się ochroną i bezpieczeństwem porządku publicznego, zwalczaniem działalności antypaństwowej i prowadzeniem śledztw. W 1913r. powiększono jeden z powiatów guberni łomżyńskiej o powiat węgrowski. Działalność zarządu została wstrzymana przez I wojnę światową. Ewakuowano go w głąb Rosji

Border dates:

1881-1916

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Lomžinskoe Gubernskoe Žandarmskoe Upravlenîe

Languages:

Availability:

Total archival units:

13

Total archival units developed :

13

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

Mikrofilmy c.3576-c.3587