Sąd Sierocy w Białymstoku

Reference code
4/272/0
Border dates
1870-1918
Number of series
2
Number of scans
0

Content:

Akta ogólne 1882-1918, sygn. 1-10. Akta spraw 1870-1915, sygn. 11-433

The history of the creator:

Sądy sieroce powstały na terenie Rosji w 1795 r. W obwodzie białostockim, który wszedł od 1807 r. w skład państwa rosyjskiego, organizacja sądownictwa opiekuńczego przejmowała wzory rosyjskie. Na mocy ustawy z 25 lipca 1808 r. regulującej ustrój miasta Białegostoku, ustanowiono władze municypalne, a wśród nich „sąd sierocki”(pupilarny). W Białymstoku w 1822 r. przewodniczącym sądu sierocego był „głowa miejski”, oprócz niego w skład sądu weszło dziewięciu członków wybranych na zebraniu stanów (po trzech z każdego stanu). „Spravočnyj kalendar” podaje, iż w 1913 r. białostocki sąd sierocy składał się z przewodniczącego (był nim głowa miejski), dwóch członków sądu, sekretarza i pomocnika sekretarza. Sąd sierocy zajmował się sprawowaniem opieki nad majątkiem nieletnich sierot rodzin mieszczańskich, wdów kupców, mieszczan, rzemieślników cechowych i pospólstwa. Oprócz tego sądy te zajmowały się administracją majątków osób zesłanych na Sybir, zaginionych bez wieści, chorych umysłowo, głuchych, niemych, a także na polecenie Rządu Gubernialnego majątków obciążonych sekwestrem na rzecz państwa.

Border dates:

1870-1918

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Bělostokskîj Sirotskîj Sud

Languages:

Availability:

Total archival units:

433

Total archival units developed :

433

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak