Białostocko-Sokólsko-Bielska Opieka Szlachecka

Reference code
4/274/0
Border dates
1900-1917
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Sprawy osobowe, finansowe, kancelaryjne. Opieki Szlacheckiej 1907-1917, sygn. 1-14. Akta osobowe personelu, księgi przychodów i rozchodów, dzienniki korespondencyjne. Akta opiekuńcze 1900-1916, sygn. 15-63. Akta formalno-prawne dotyczące ustanowienia opieki nad mieniem i niepełnoletnim potomstwem szlachty rodowej z terenów powiatów białostockiego, bielskiego i sokólskiego. W niektórych poszytach znajdują się dane dotyczące stanu majątkowego podopiecznych.

The history of the creator:

Na terenie ziem polskich opieki szlacheckie utworzono w 1822r. Sprawowały one pieczę nad małoletnimi sierotami szlachty rodowej i ich mieniem, były organem stanowych uprawnień, podobnych do tzw. sądów sierocych. Na terenie powiatów białostockiego, bielskiego i sokólskiego istniały: Białostocko Sokólska Opieka Szlachecka oraz Bielska Opieka Szlachecka, w 1912r. połączyły się one w Białostocko- Sokólsko- Bielską Opiekę Szlachecką z siedzibą w Białymstoku. Na czele opieki stał marszałek szlachty, w jej skład wchodziło trzech członków oraz osoba prowadząca kancelarię. Sprawy finansowe i gospodarcze były prowadzone przez Rząd Gubernialny w Grodnie. W okręgu sądowym białostockim opieki szlacheckie zostały zniesione w lipcu 1919r. obowiązki opiekuńcze przejęły wówczas Sądy pokoju.

Border dates:

1900-1917

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Bělostoksko-Sokol'sko-Běl'skaja Dvorjanskaja Opeka

Languages:

Availability:

Total archival units:

63

Total archival units developed :

63

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak