Starszy Notariusz Sądu Okręgowego w Grodnie

Reference code
4/280/0
Border dates
[1581-1882] 1883-1915 [1919-1930]
Number of series
6
Number of scans
74350

Content:

Dokumentacja zespołu dotyczy wyłącznie powiatu białostockiego, bielskiego i sokólskiego guberni grodzieńskiej. Zespół składa się z tzw. akt czynności starszego notariusza, które stanowią stanowią sprawy o zatwierdzenie umów notarialnych. Składają się na nie akty kupna-sprzedaży, zastawu, podziału nieruchomości otrzymanej w spadku, podziału za życia właściciela oraz dotyczące sądowego zatwierdzania testamentów. Sprawy o zatwierdzenie umów notarialnych zawierają liczne załączniki, które dokumentują prawo do posiadania nieruchomości, stanowiącej przedmiot umowy. Dokumenty załączone do spraw o zatwierdzenie umów przedstawiają niekiedy dużą wartość źródłową. Zespół podzielony jest na następujące serie: miasto Białystok - 127 j. a., powiat białostocki - 62 j. a., miasto Bielsk - 12 j. a., powiat bielski - 72 j. a., miasto Sokółka - 12 j. a., powiat sokólski - 66 j. a. Dopływ z dn. 24.12.2012r./ nab. 3436/2012; [1879-1881] 1884-1914 [1919] 1 j.a- 0,02 mb. Dopływ z dn. 24.12.2012r./nab. 3437/2012r; 1891-1913 37 j.a -0,00 mb. - dokumentacja kartograficzna

The history of the creator:

Urząd Starszego Notariusza Sądu Okręgowego w Grodnie funkcjonował w latach 1883-1915 na podstawie rosyjskiej ustawy notarialnej z 14 kwietnia 1866 r. (st. st.), która wprowadziła na obszarze Cesarstwa Rosyjskiego notarialny system rejestracji praw do nieruchomości. Do kompetencji starszych notariusza należało zatwierdzanie i rejestracja umów notarialnych dotyczących nieruchomości. Każda zmiana lub ograniczenie prawa własności do nieruchomości, która nastąpiła w rezultacie sporządzenia aktu notarialnego, wymagała zatwierdzenia przez starszego notariusza. Był to warunek wejścia w życie zmiany lub ograniczenia prawa własności. Obszar działania Starszego Notariusza Grodzieńskiego stanowiła gubernia grodzieńska. Jako urzędnik państwowy był zrównany pod względem służbowym z członkami sądu okręgowego. Mianowanie i zwalnianie starszych notariuszy należało do kompetencji ministra sprawiedliwości.

Border dates:

[1581-1882] 1883-1915 [1919-1930]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Staršîj Notariuš Grodnenskago Okružnago Suda

Languages:

Availability:

Total archival units:

389

Total archival units developed :

351

Total archival units without records:

0

Total current materials

32.0

Total current materials developed

32.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Graphical indexy Nie
Index of persons Nie
Book inventory approved Tak
Working list Tak 38