Akta notariusza Bednarskiego Stefana w Białymstoku

Reference code
4/282/0
Border dates
1921-1931
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta Notariusza Stefana Bednarskiego, 1921-1931, sygn. 1, 3-6, 12-13, 18, 22-23, 26-27, 30-31, 34-37, 41-45, 49-52, 55-56; Repertorium Notariusza Stefana Bednarskiego, 1921-1931, sygn. 2, 7-11, 14-17, 19-21, 24-25, 28-29, 32-33, 38-40, 46-48, 53-54, 57-59; Skorowidz do akt Notariusza Stefana Bednarskiego, 1926, sygn. 64; Skorowidz do akt Notariusza Stefana Bednarskiego, 1927, sygn. 65; Skorowidz do akt Notariusza Stefana Bednarskiego, 1928, sygn. 66; Skorowidz do akt Notariusza Stefana Bednarskiego, 1929, sygn. 67; Skorowidz do akt Notariusza Stefana Bednarskiego, 1930, sygn. 68. UBYTKI: 1/2004r.,

The history of the creator:

Początki polskiego notariatu wiążą się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Wielu polskich prawników wykonywało ten zawód pod rządami państw zaborczych. Po odzyskaniu niepodległości w 1918r. rozpoczęto pracę nad unifikacją przepisów w dziedzinie obrotu prawnego, który w początkowym okresie oparty był o unormowania prawne zaborców. W 1866r. na terenie Cesarstwa i zaboru rosyjskiego wprowadzono ustawę notarialną, która od 1876r. obowiązywała w Królestwie Polskim. Zgodnie z ustawą notariuszy mianowała właściwa izba sądowa na wniosek prezesa sądu okręgowego. Notariuszem mógł zostać urzędnik niepiastujący żadnego innego urzędu w służbie państwowej lub społecznej. Zasięg terytorialny działalności notariusza ograniczał się do ówczesnego okręgu sądowego. Rozporządzenie prezydenta RP z 27 października 1933r., wprowadziło w życie pierwsze polskie prawo o notariacie, które znosiło ustawy notarialne państw zaborczych i określało zakres obowiązków notariuszy. Notariat okresu międzywojennego charakteryzował się silnym samorządem. Jego organami były izby notarialne, a czynności nadzorcze nad notariatem wykonywały rady izb notarialnych oraz prezesi sądów apelacyjnych i okręgowych. Dla podkreślenia znaczenia notariatu, czynności notariusza określone zostały jako publiczne, a dokumenty notarialne nosiły znamię wiary publicznej. Na podstawie Rozporządzenia mianowanie i tryb odwoławczy leżał w gestii Ministra Sprawiedliwości. Kandydat na notariusza podlegał odpowiedniej selekcji. Kancelaria notariusza Stefana Bednarskiego utworzona została w 1921r. przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku gdzie działała do 1939r.

Border dates:

1921-1931

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

64

Total archival units developed :

64

Total archival units without records:

0

Total current materials

6.0

Total current materials developed

6.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of persons Nie
Book inventory approved Tak 64

Skorowidze (5 j.a.) przeniesione zostały do pomocy ewidencyjnych - przedmiotowego zespołu nr. 282 - na podstawie decyzji Komisji Metodycznej z dnia 19.05.2004r.