Akta notariusza Gąsiorowskiego Zygmunta w Białymstoku

Reference code
4/286/0
Border dates
1931-1939
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta Notariusza Zygmunta Gąsiorowskiego, 1931-1939, sygn. 1, 3, 7, 9, 12-13, 15-16, 19-22, 25-26; Skorowidz osób na mienie, których nałożono areszt, sporządzony przez Notariusza Zygmunta Gąsiorowskiego, 1932, sygn. 6; Repertorium Notariusza, 1931-1939, sygn. 2, 4-5, 8, 10-11, 14, 17-18, 23-24; Skorowidz do akt Notariusza Zygmunta Gąsiorowskiego, 1931, 1932, sygn. 28; Skorowidz do akt Notariusza Zygmunta Gąsiorowskiego, 1932, sygn. 29; Skorowidz do akt Notariusza Zygmunta Gąsiorowskiego, 1936, sygn. 31 UBYTKI: 7/2004R.,

The history of the creator:

Początki współczesnego polskiego notariatu wiążą się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918r. Wielu polskich prawników wykonywało ten zawód pod rządami państw zaborczych. Rozporządzenie prezydenta RP z 27 października 1933r. wprowadziło w życie pierwsze polskie prawo o notariacie. Zarządzenie znosiło ustawy notarialne państw zaborczych i określało zakres obowiązków notariuszy. Międzywojenny notariat posiadał silny samorząd. Jego organami były izby notarialne, a czynności nadzorcze nad notariatem wykonywały rady izb notarialnych oraz prezesi sądów apelacyjnych i okręgowych. Zgodnie z Rozporządzeniem mianowanie i tryb odwoławczy leżał w gestii Ministra Sprawiedliwości. Kandydat na notariusza podlegał odpowiedniej selekcji. Kancelaria notariusza Zygmunta Gąsiorowskiego utworzona została w 1931r. przy sądzie Okręgowym w Białymstoku i funkcjonowała do momentu wybuchu wojny w 1939r.

Border dates:

1931-1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

29

Total archival units developed :

29

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

4.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of persons Nie
Book inventory approved Tak 29

Skorowidze (3 j.a.) przeniesione zostały do pomocy ewidencyjnych - przedmiotowego zespołu nr. 286 - na podstawie decyzji Komisji Metodycznej z dnia 19.05.2004r.