Akta notariusza Jankowskiego Stanisława w Białymstoku

Reference code
4/288/0
Border dates
1923-1936
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta Notariusza Stanisława Jankowskiego, 1923- 1936, sygn.: 1, 6, 9, 15, 22, 25-26, 29-32, 34-36, 39-40, 42-43, 45-46, 49; Repertorium Notariusza Stanisława Jankowskiego, 1923-1936, sygn.: 2-5, 7-8, 10-14, 16-21, 23-24, 27-28, 33, 37-38, 41, 44, 47-48, 50; Skorowidz do akt Notariusza Stanisława Jankowskiego, 1931, sygn. 54; Skorowidz do akt Notariusza Stanisława Jankowskiego, 1935, sygn. 59; UBYTKI: 8/2004.,

The history of the creator:

Początki polskiego notariatu wiążą się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Wielu polskich prawników wykonywało ten zawód pod rządami państw zaborczych. Po odzyskaniu niepodległości w 1918r. rozpoczęto pracę nad unifikacją przepisów w dziedzinie obrotu prawnego, który w początkowym okresie oparty był o unormowania prawne zaborców. W 1866r. na terenie Cesarstwa i zaboru rosyjskiego wprowadzono ustawę notarialną, która od 1876r. obowiązywała w Królestwie Polskim. Zgodnie z ustawą notariuszy mianowała właściwa izba sądowa na wniosek prezesa sądu okręgowego. Notariuszem mógł zostać urzędnik niepiastujący żadnego innego urzędu w służbie państwowej lub społecznej. Zasięg terytorialny działalności notariusza ograniczał się do ówczesnego okręgu sądowego. Rozporządzenie prezydenta RP z 27 października 1933r., wprowadziło w życie pierwsze polskie prawo o notariacie, które znosiło ustawy notarialne państw zaborczych i określało zakres obowiązków notariuszy. Notariat okresu międzywojennego charakteryzował się silnym samorządem. Jego organami były izby notarialne, a czynności nadzorcze nad notariatem wykonywały rady izb notarialnych oraz prezesi sądów apelacyjnych i okręgowych. Dla podkreślenia znaczenia notariatu, czynności notariusza określone zostały jako publiczne, a dokumenty notarialne nosiły znamię wiary publicznej. Na podstawie Rozporządzenia mianowanie i tryb odwoławczy leżał w gestii Ministra Sprawiedliwości. Kandydat na notariusza podlegał odpowiedniej selekcji. Kancelaria notariusza Stanisława Jankowskiego utworzona została w 1923r. przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku gdzie działała do 1936r.

Border dates:

1923-1936

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

53

Total archival units developed :

53

Total archival units without records:

0

Total current materials

6.0

Total current materials developed

5.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of persons Nie
Book inventory approved Tak 53

Skorowidze (7 j.a.) przeniesione zostały do pomocy ewidencyjnych - przedmiotowego zespołu nr. 288 - na podstawie decyzji Komisji Metodycznej z dnia 19.05.2004r.