Akta notariusza Choynowskiego Piotra w Grodnie

Reference code
4/299/0
Border dates
1938
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta Notariusza Piotra Choynowskiego w Grodnie, 1938, sygn. 1.

The history of the creator:

Polski notariat do 1933r. funkcjonował w oparciu o ustawę, która obowiązywała w byłym zaborze rosyjskim. Pierwsze polskie prawo o notariacie wprowadziło Rozporządzenie prezydenta RP z 27 października 1933r. Kandydata na stanowisko notariusza mianował Minister Sprawiedliwości, który dysponował też prawem relegowania go z urzędu. Notariusze okresu międzywojennego działali przy sądach okręgowych i byli zrzeszani w izby notarialne. Przedwojenny notariat charakteryzował się silnym samorządem, a zawód notariusza był wysoce ceniony. Zasięg terytorialny kancelarii notariusza Piotra Choynowskiego pokrywał się z obszarem grodzieńskiego okręgu sądowego. Granice chronologiczne funkcjonowania kancelarii są trudne do ustalenia.

Border dates:

1938

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1

Total archival units developed :

1

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of persons Nie
Book inventory approved Tak 1

Skorowidz (1 j.a.) przeniesiony został do pomocy ewidencyjnych - przedmiotowego zespołu nr. 299 - na podstawie decyzji Komisji Metodycznej z dnia 19.05.2004r.