Akta notariusza Krzyżanowskiego Wacława w Krynkach

Reference code
4/300/0
Border dates
1933
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta Notariusza Wacława Krzyżanowskiego w Krynkach, 1933, sygn. 1.

The history of the creator:

Rozporządzenie prezydenta RP z dnia 27 października 1933r. wprowadziło w życie pierwsze polskie prawo o notariacie. Wcześniej międzywojenny notariat funkcjonował w oparciu o ustawę notarialną obowiązującą w byłym zaborze rosyjskim. Zgodnie z Rozporządzeniem z 1933r. notariusza powoływał na stanowisko Minister Sprawiedliwości, który dysponował także prawem relegowania go z pełnionej funkcji. Notariusze międzywojenni działali przy sądach okręgowych i byli zrzeszeni w izby notarialne. Przedwojenny notariat charakteryzował się silnym samorządem, a zawód notariusza był wysoce ceniony. Kancelaria notariusza Wacława Krzyżanowskiego funkcjonowała przy Sądzie Okręgowym w Grodnie, jej siedziba mieściła się w Krynkach.

Border dates:

1933

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1

Total archival units developed :

1

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of persons Nie
Book inventory approved Tak 1