Akta notariusza Czarnockiego Witolda w Sokółce

Reference code
4/304/0
Border dates
1919-1933
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta Notariusza Witolda Czarnockiego, 1919-1933, sygn.: 2, 5, 9-10, 13-14, 18-19, 22-23, 28-29, 33-34, 38-39, 43, 46-47, 52, 58; Repertorium Notariusza, 1919-1933, sygn. 1, 3, 4, 6, 7-8, 11-12, 15-17, 20-21, 24-27, 30-32, 35-37, 40-42, 44-45, 48-51, 59. UBYTKI: 4/2004.,

The history of the creator:

Początki polskiego notariatu wiążą się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Wielu polskich prawników wykonywało ten zawód pod rządami państw zaborczych. Po odzyskaniu niepodległości w 1918r. rozpoczęto pracę nad unifikacją przepisów w dziedzinie obrotu prawnego, który w początkowym okresie oparty był o unormowania prawne zaborców. W 1866r. na terenie Cesarstwa i zaboru rosyjskiego wprowadzono ustawę notarialną, która od 1876r. obowiązywała w Królestwie Polskim. Zgodnie z ustawą notariuszy mianowała właściwa izba sądowa na wniosek prezesa sądu okręgowego. Notariuszem mógł zostać urzędnik niepiastujący żadnego innego urzędu w służbie państwowej lub społecznej. Zasięg terytorialny działalności notariusza ograniczał się do ówczesnego okręgu sądowego. Rozporządzenie prezydenta RP z 27 października 1933r., wprowadziło w życie pierwsze polskie prawo o notariacie, które znosiło ustawy notarialne państw zaborczych i określało zakres obowiązków notariuszy. Notariat okresu międzywojennego charakteryzował się silnym samorządem. Jego organami były izby notarialne, a czynności nadzorcze nad notariatem wykonywały rady izb notarialnych oraz prezesi sądów apelacyjnych i okręgowych. Dla podkreślenia znaczenia notariatu, czynności notariusza określone zostały jako publiczne, a dokumenty notarialne nosiły znamię wiary publicznej. Na podstawie Rozporządzenia mianowanie i tryb odwoławczy leżał w gestii Ministra Sprawiedliwości. Kandydat na notariusza podlegał odpowiedniej selekcji. Kancelaria notariusza Witolda Czarnockiego utworzona została w 1919r. przy Sądzie Pokoju w Sokółce, należącego do białostockiego okręgu sądowego i funkcjonowała do 1931r.

Border dates:

1919-1933

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

52

Total archival units developed :

52

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

4.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of persons Nie
Book inventory approved Tak 52

Skorowidze (5 j.a.) przeniesione zostały do pomocy ewidencyjnych - przedmiotowego zespołu nr. 304 - na podstawie decyzji Komisji Metodycznej z dnia 19.05.2004r.