Bank Rzemiosła i Handlu Oddział w Białymstoku

Reference code
4/343/0
Border dates
[1948] 1950
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Sprawy organizacyjno-personalne, lata 1949 – 1950, sygn. 1-4, Protokóły z posiedzeń Kolegium Kredytowego, rok 1950, sygn. 5, Sprawozdania opisowe z działalności Oddziału, rok 1950, sygn. 6, Akta kredytowe, lata 1948 – 1950, sygn. 7-9.

The history of the creator:

Bank Rzemiosła i Handlu, Oddział w Białymstoku rozpoczął działalność z dn. 1 stycznia 1950 r., przejmując agendy oraz aktywa i pasywa Banku Związku Spółek Zarobkowych S.A. W świetle dekretu z dn. 25 października 1948 r. o reformie bankowej, do kompetencji nowego Banku należało finansowanie w zakresie kredytów obrotowych drobnego przemysłu, rzemiosła i handlu oraz kontrola gospodarki finansowej osób korzystających z tych kredytów, finansowanie inwestycji w zakresie zleconym przez Bank Inwestycyjny, a także nadzór nad miejskimi spółdzielniami kredytowymi. Oddział w Białymstoku objął swym zasięgiem ówczesne woj. białostockie. W 1951 r. uległ likwidacji, a agendy jego przejęte zostały przez Bank Inwestycyjny

Border dates:

[1948] 1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

9

Total archival units developed :

9

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak