Bank Komunalny Oddział w Białymstoku

Reference code
4/344/0
Border dates
1949-1951
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Sprawa przejęcia i przekazania nieruchomości w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 1, lata 1949 – 1951, sygn. 1, Plany finansowo-gospodarcze na 1950 rok niektórych przedsiębiorstw i zakładów gospodarki komunalnej w Białymstoku, Łomży i Suwałkach, rok 1949, sygn. 2-11

The history of the creator:

Dekret z dn. 25 października 1948 r. o reformie bankowej powołał do życia Bank Komunalny, jako jeden z banków państwowych. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Skarbu z dn. 20 października 1949 r. Bank Komunalny rozpoczął działalność z dn. 1 listopada 1949 r. Nowopowstały podmiot przejął wszystkie aktywa i pasywa Polskiego Banku Komunalnego S.A. oraz Komunalnego Banku Kredytowego w Poznaniu. W myśl dekretu o reformie bankowej do zadań Banku Komunalnego należało: finansowanie związków samorządu terytorialnego, ich przedsiębiorstw i zakładów w zakresie kredytów obrotowych oraz inwestycji, kontrola gospodarki finansowej związków samorządowych i ich przedsiębiorstw, obsługa Samorządowego Funduszu Wyrównawczego. Bank Komunalny został zlikwidowany w połowie 1951 r., a jego agendy przejął Narodowy Bank Polskie oraz Bank Inwestycyjny.

Border dates:

1949-1951

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

11

Total archival units developed :

11

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak