Szpital Okręgowy w Białymstoku

Reference code
4/351/0
Border dates
1910-1915
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Księgi rachunkowe, korespondencja w sprawach gospodarczych, księga ruchu chorych, zaopatrzenie szpitala w żywność 1910-1915, sygn. 1-14.

The history of the creator:

Na terenie miasta Białegostoku na początku XIX w istniały dwa szpitale, żydowski i szpital Sióstr Miłosierdzia, który zlikwidowano. W 1852r. z inicjatywy mieszkańców miasta otwarto przy ulicy Lipowej 47 trzydziesto łóżkowy Szpital Okręgowy. Zarząd placówki należał do rady, w której skład wchodzili: marszałek szlachty, jako przewodniczący oraz członkowie: powiatowy naczelnik wojskowy, policmajster, głowa miejski, lekarz miejski a zarazem lekarz szpitala okręgowego. Kancelarię rady prowadził nadzorca szpitala. W placówce zatrudnionych było też dwóch felczerów. Szpital Okręgowy w 1912r. przyjął 669 chorych. Władzą zwierzchnią instytucji szpitalnych był Grodzieński Urząd Opieki Społecznej. Zatwierdzał on budżety szpitali, decydował o wydatkach, sprawach gospodarczych, sprawował nadzór ogólny nad funkcjonującymi w guberni placówkami. Niezależnie od szpitali na terenie Białegostoku działały organizacje i towarzystwa medyczne. W 1903r. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia przy Komitecie Towarzystwa Czerwonego Krzyża otworzyły lecznicę i ambulatorium. Placówka ta spełniała ważną rolę leczniczą.

Border dates:

1910-1915

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Bělostokskaja Okružnaja Lečebnica

Languages:

Availability:

Total archival units:

14

Total archival units developed :

14

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak