Białostocki Oddzielny Urząd Rekrucki

Reference code
4/384/0
Border dates
1813-1855
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta są ułożone chronologicznie. Księgi protokołów – stwierdzenia o przydatności do służby wojskowej z roku 1913. Spisy rekrutów 1813-1855, 7 j.a., sygn. 1-7.

The history of the creator:

Urząd zajmujący się poborem do wojska rosyjskiego na terenie obwodu białostockiego nosił nazwę Oddzielny Urząd Rekrucki przy Białostockim Rządzie Obwodowym. W 1842r. po przyłączeniu obwodu białostockiego do guberni grodzieńskiej zmienił nazwę na Białostocki Oddzielny Urząd Rekrucki. Jego kompetencje nie uległy zmianie. Zasięgiem działania obejmował terytorium obwodu białostockiego tzn. powiaty: białostocki, sokólski, bielski i drohicki. Organem kolegialnym urzędu była komisja, która rozpatrywała podania o odroczenie lub zwolnienie ze służby wojskowej, przeprowadzała badania lekarskie i kierowała rekrutów do jednostek. W skład komisji wchodzili gubernator obwodu białostockiego – przewodniczący i członkowie: dowódca garnizonu, prokurator obwodowy i radca tytularny.

Border dates:

1813-1855

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Bělostokskoě Otdělnoě Rěkrutskoě Prisutstvie

Languages:

Availability:

Total archival units:

7

Total archival units developed :

7

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak