Archiwum Skarbu Koronnego

Reference code
1/7/0
Number of series
15
Number of scans
262346

Content:

Do dnia dzisiejszego zachowały się następujące działy Archiwum Skarbu Koronnego. Oddział 1 (Rachunki Królewskie), oddział 2 (Rachunki Poselstw), oddział I (Rejestry Podatkowe), oddział II (Rachunki Sejmowe), oddział III (Rachunki Nadworne), oddział IV (Księgi Rekognicji), oddział V (Księgi Kwitów), oddział VI (Księgi Asygnat), oddział XLVI (Lustracje, rewizje i inwentarze dóbr królewskich), oddział LIV ("Zbiór pism rozmaitych tyczących się dóbr królewskich"), oddział LVI (Inwentarze dóbr królewskich), oddział 82 ("Zbiór pism rozmaitych wydziału wojskowego dotyczących"), oddział 84 (Księgi addytamentów wojskowych), oddział 85 (Rejestry popisowe wojska koronnego), oddział 86 (Rachunki z przychodów i wydatków na potrzeby wojska).

The history of the creator:

Rozbudowana administracja skarbowa dawnej Rzeczypospolitej pozostawiła po sobie obfitą spuścznę archiwalną. Wchodziły w jej skład archiwa urzędu podskarbiego koronnego (Archiwum Podskarbińskie Krakowskie i następnie Archiwum Podskarbińskie Warszawskie), Archiwum Skarbu Nadwornego Królewskiego, Skarb Kwarciany (Rawski), a także archwalia związane z administracją skarbową z czasów Stanisława Augusta. Całość archiwaliów skarbowych dawnej Rzeczypospolitej po rozbiorach znalazła się ostatecznie w tzw. Archiwum Skarbowym, skąd w dwóch partiach, (stąd dwojaka numeracja działów), została przekazana do AGAD.

Border dates:

1388-1826

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1388-1826.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski, niemiecki, łaciński, francuski

Availability:

Available in full

Total archival units:

1684

Total archival units developed :

1684

Total archival units without records:

0

Total current materials

80.0

Total current materials developed

80.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak dodzialów: 1,2,I-VI,,XLVI,LIV,LVI i Konsygnacja Akt Dawnych Wojskowych-wykaz przedwojenny
Card inventory approved Nie do cześci działów

zespół zmikrofilmowany, materiały skarbowe rozproszone w licznych archiwach i bibliotekach, polskich i zagranicznych poprzednią kartę sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska