C.K. Ministerstwo Handlu i Przemysłu

Reference code
1/308/0
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

W przechowywanej w AGAD "galicyjskiej" części zespołu Ministerstwa Handlu i Przemysłu dominują akta dotyczące handlu, zwłaszcza wewnętrznego. Mniej jest akt odnoszących się do przemysłu i rzemiosła. Dotyczą one m. in. spółek akcyjnych, sądownictwa przemysłowego, cechów rzemieślniczych. W aktach dotyczących pracowników najemnych (w tym robotników przemysłowych) poruszne są problemy prawa pracy, bezrobocia, bezpieczeństwa i higieny pracy, strajków oraz emigracji stałej i sezonowej.

About the Creator:

Ministerstwo Przemysłu i Handlu zostało wyodrębnione z Ministerstwa Handlu i Gospodarki Narodowej w 1868 r. Poważniejsze reorganizacje ministerstwa nastąpiły w 1896 r., kiedy wydzielono z jego kompetencji sprawy kolejnictwa, przekazując je utworzonemu wówczas c. k. Ministerstwu Kolei Żelaznych oraz w 1908 r., gdy sprawy budownictwa zostały przejęte przez nowe c. k. Ministerstwo Robót Publicznych. Ministerstwo składało się z Biura Prezydialnego i sekcji, które z kolei dzieliły się na departamenty. Sekcja I zajmowła się sprawami handlu wewnętrznego i zagranicznego, rzemiosła, przemysłu i żeglugi, Sekcja II czuwała nad sprawami kolejnictwa. W gestii Sekcji III były sprawy budownictwa. W 1908 r. powołano sekcję zajmującą się sytuacją socjalną pracowników najemnych. Patrz też zespół 304.

Border dates:

1878-1918

Classification:

administracja ogólna

Creator's name:

Dates:

1878-1918.

Former name:

Foreign language name:

K.K. Ministerium für Handel und Gewerbe

Languages:

węgierski, rosyjski, polski, niemiecki

Availability:

Available in full

Total archival files:

92

Total archival files processed:

92

Total archival files without records:

0

Total linear metres

12.0

Total linear metres processed

12.0

Total linear metres without records

0.0

Total archival files:

0

Total files:

0

Total size (in MB):

0.0

Total documents

0

Total cases

0

Total classes

0

Total archival files:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Quantity Inventory uwagi
Approved book inventory Tak ze wstępem i indeksem geograficzno -rzeczowym

stan zachowania nie do ustalenia, poprzednią kartę sporządziła w 1963 r. H. Dmowska-Grabias, uzup. w 1974 r. S. Ciara, w 2004 r. S. Postek