C.K. Śląski Rząd Krajowy w Opawie

Reference code
14/2/0
Border dates
1882-1918 [1923]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta dotyczące regulacji rzeki Wisły: projekty regulacji rzeki, protokoły szkód wodnych, protokoły i sprawozdania komisji regulacyjnej z lat 1882-1923, sygn. 1-36p; Akta dotyczące cmentarzy wojskowych: nazwiska poległych, nazwy jednostek wojskowych, rodzaje krzyży z lat 1916-1918, sygn. 37-46

The history of the creator:

W 1949 r. księstwo cieszyńskie wraz z resztą Śląska austriackiego zostało odłączone administracyjnie od Moraw i podporządkowane namiestnictwu w Opawie. Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych z dnia 19.01.1953 r. namiestnictwo zostało przemianowane na C.k. Śląski Rząd Krajowy w Opawie [K.K. Schlesische Landesregierung Troppau] z prezydentem krajowym na czele. Rządowi Krajowemu w Opawie podlegał również Śląsk Cieszyński z 3 starostwami powiatowymi: w Cieszynie, Bielsku i Frysztacie. Urząd tenfunkcjonował do upadku Monarchii w 1918 r., jego kompetencje na Śląsku Cieszyńskim przejął, powołany uchwałą Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, Rząd krajowy Księstwa Cieszyńskiego. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. K. Bałon, Cieszyn 1964]

Border dates:

1882-1918 [1923]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

K.K. Schlesische Landesregierung Troppau

Languages:

Availability:

Total archival units:

65

Total archival units developed :

65

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 65 j.

KM 20.03.1972, 0014-1