C.K. Urząd Powiatowy w Skoczowie

Reference code
14/9/0
Border dates
[1831] 1855-1868
Number of series
10
Number of scans
0

Content:

Zarządzenia, okólniki z lat 1855-1868, poz. 1-4; Sprawy organizacyjne i osobowe z lat 1855-1868, sygn. 5-6; Sprawy wyznaniowe i szkolne: zakładanie szkół wyznaniowych, przeniesienia dzieci ewangelickich ze szkół katolickich do ewangelickich, regulacja spraw gruntowych i finansowych szkół z lat [1842] 1855-1868, poz. 7-29; Sprawy kościelne i socjalne: budowy kościołów w gminach, fundacje na cele kościelne, studentów, zaopatrzenie biednych z lat [1836] 1855-1868, poz. 30-42; Sprawy rolne i leśne: zakup i sprzedaż ziemi, ustalenie granic posiadłości, polowania z lat [1831] 1855-1868, sygn. 43-46; Sprawy przemysłu i handlu: zarządzenia, statuty, koncesje z lat [1848] 1856-1868, sygn. 47-54; Sprawy policyjne: zwalczanie włóczęgostwa, kradzieże, poszukiwanie osób z lat [1854] 1855-1862, sygn. 55-61; Sprawy gminne, wyborcze: wybory gminne, zaprzysiężenia wybranych władz gminnych z lat [1850] 1961-1867, sygn. 62-67; Sprawy podatkowe i finansowe: podatek przemysłowy, od domów, opłaty i taksy z lat [1845] 1855-1868; Dzienniki podawcze, indeksy z lat [1854] 1855-1863, sygn. 81-86.

The history of the creator:

Urzędy powiatowe (Bezirksamt) zostały ustanowione jako najniższa władza administracji państwowej w monarchii austro-węgierskiej w 1853 roku (Reichs-Gesetz-Blatt fur das Kaiserthum Oesterreich, rok 1853, poz. 10). Urzędom tym przekazano równocześnie wymiar najniższej sprawiedliwości. Starostwo bielskie rozpadło się na trzy urzędy powiatowe z siedzibami w Bielsku, Skoczowie i Strumieniu. W skład Urzędu Powiatowego w Skoczowie wchodziły następujące gminy: Dębowiec, Bielowicko, Bładnica, Brenna, Godziszów, Goleszów, Grodziec, Górki Wielkie, Górki Małe, Harbutowice, Iskrzyczyn, Kisielów, Kiczyce, Kostkowice, Kowale, Kozakowice Dolne, Kozakowice Górne, Łazy, Lipowiec, Łączka, Międzyświeć, Nierodzim, Pierściec, Pogórze, Roztropice, Simoradz, Skoczów, Świętoszówka, Ustroń, Wisła, Wieszczęta, Wilamowice, Wiślica, Cisownica. Urzędy powiatowe były w należących do nich terytoriach najniższymi jednostkami administracji państwowej we wszystkich sprawach nie wyłączonych dla innych władz lub organów. Podlegały one bezpośrednio Rządowi Krajowemu w Opawie. Kompetencje urzędów powiatowych określało szczegółowo zarządzenie ministra spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i finansów (Reichs-Gesetz-Blatt fur das Kaiserthum Oesterreich, r. 1853, poz.10). Działalność urzędów powiatowych zakończyła się w roku 1868 w związku z ponowną reorganizacją administracji państwowej. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. St. Poprawska, Katowice 1974]

Border dates:

[1831] 1855-1868

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

K.K.Bezirksamt in Skotschau

Languages:

Availability:

Total archival units:

86

Total archival units developed :

86

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 14.12.1971, 0014-11