Starostwo Powiatowe Cieszyńskie

Reference code
14/11/0
Border dates
1920-1939
Number of series
6
Number of scans
0

Content:

Referat Ogólny z lat 1921-1939, sygn. 1-11, 5a; Referat Bezpieczeństwa z lat 1921-1939, sygn. 12-19; Referat Administracyjny z lat 1927-1939, sygn. 20-25, 21a, 23a, 25a; Referat Gospodarczy z lat 1920-1939, sygn. 26-52, 26a-e, 27a, 28a, 29a, 31a, 34a, 34b, 36a, 38a-d, 43a, 43b, 44a, 45a-c, 48a, 48b, 52a; Referat Wojskowy z roku 1939, sygn. 53; Dopływ: projekt drogi lokalnej Wielkie Górki-Bucze z 1937 r., sygn. 54.

The history of the creator:

Po przewrocie wojskowym w Cieszynie w październiku 1918 roku nadal funkcjonowało starostwo cieszyńskie, z austriackim starostą , wkrótce jednak przeszło w polskie ręce. W wyniku podziału Śląska Cieszyńskiego w 1920 roku pomiędzy Polskę i Czechosłowację rozbiciu uległo także starostwo cieszyńskie, a większość gmin, wchodzących w skład starostwa, znalazła się w części przydzielonej Czechosłowacji. W związku z tym do powiatu cieszyńskiego przesunięto część gmin z powiatu bielskiego. W 1922 roku powiat cieszyński wszedł w skład województwa śląskiego. Powat cieszyński obejmował dwa miasta, Cieszyn i Skoczów, oraz 51 gmin. Po zajęciu Zaolzia w październiku 1938 roku obszar cieszyńskiego starostwa zwiększył się o powiat czeskocieszyński, a w listopadzie także o 3 gminy czadeckie (Skalite, Czarne i Świerczynowiec). [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. W. Gojniczek, Cieszyn 2001]

Border dates:

1920-1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

83

Total archival units developed :

82

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 82 j.
Delivery and acceptance list Tak 1 j.