Akta miasta Strumienia

Reference code
14/15/0
Border dates
1503-1928
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Księgi przywilejów miasta Strumienia z lat 1503-1793, sygn. 1-3c; Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej z lat 1733-1734, sygn. 4; Księgi sądowe z lat 1691-1762, sygn. 5-6a; Fasja urbarialna z lat 1747-1748, sygn. 7; Ugoda w sprawie pastwisk z roku 1767, sygn. 8; Świadectwa urodzenia i moralności z lat 1626-1673, sygn. 9-10; Prośby o wyrażenie zgody na budowę, akta budowlane s lat 1910-1928, sygn. 11-12.

The history of the creator:

Strumień był początkowo wsią. Prawa miejskie otrzymał za staraniem marszałka księstwa cieszyńskiego Mikołaja Brodeckiego, w 1482 roku. Od spadkobierców Brodeckiego Strumień odkupił w 1526 roku książę cieszyński Kazimierz. Jego wnuk, a kolejny właściciel Strumienia, książę Fryderyk Wilhelm, popadł w długi i jego majątek, w tym i miasto Strumień, został po jego śmierci sprzedany. Strumień kupił w roku 1571 za 36 tysięcy florenów Gottard z Logau i Altensdorfu. Wkrótce jednak, jeszcze pod koniec XVI wieku, książęta cieszyńscy odkupili miasto zpowrotem. W 1945 roku miasto przez trzy miesiące znajdowało się na linii frontu. Bombardowania i pożary zniszczyły je prawie całkowicie. Między innymi spłonął ratusz wraz z archiwum miejskim. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. B. Poloczkowa, Cieszyn 1980]

Border dates:

1503-1928

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

16

Total archival units developed :

16

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 21.01.1983, 0014-1