Akta gminy Godów

Reference code
14/135/0
Border dates
1945-1954
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Referat Ogólno - Administracyjny: protokoły posiedzeń GRN i Prezydium, uchwały, podział administracyjny, działalność komisji, wykazy członków GRN i pracowników zarządu, protokoły zebrań gromadzkich, plany pracy, sprawozdania z działalności z lat 1946-1954, sygn. 1-22; Referat Finansowy: protokoły kontroli, sprawozdania finansowe z lat 1953-1954, sygn. 23-24; Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: działalność szkół, świetlicy, gminnej biblioteki, ewidencja związków i stowarzyszeń z lat 1951-1954, sygn. 25-30; Referat Gospodarki Komunalnej: wykazy instytucji i zakładów pracy, ewidencja grobów żołnierskich, rejestracja szkód wojennych z lat 1945-1954, sygn. 31-40.

The history of the creator:

W powiecie wodzisławskim utworzono 8 gmin zbiorowych. Zakres ich działalności określała ustawa KRN z dnia 11wrześna 1944 roku. W skład GRN wchodzili radni delegowani przez organizacje polityczne, gospodarcze i zawodowe. Pracą GRN kierowały prezydia w składzie: przewodniczący, zastępca i 3 członków. Zadania GRN realizowały za pośrednictwem komisji. Obok GRN funkcjonowały Zarządy Gminne z wójtami na czele. W wyniku ustawy z dnia 20 marca 1950 roku Zarządy Gminne uległy likwidacji a ich zakres czynności przejęły GRN oraz prezydia tych rad. GRN kierowała sprawami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnym, podejmowała uchwały, zatwierdzała plany gospodarcze i budżety. Do zadań GRN należała także ochrona mienia publicznego i praw obywateli oraz kontrola przedsiębiorstw i instytucji znajdujących się w gminie. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. K. Kopieczek, Cieszyn 1966]

Border dates:

1945-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

40

Total archival units developed :

40

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak