Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Chełmie

Reference code
36/18/0
Border dates
1944-1948
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

referaty: Ogólny z lat 1944-1948 (sygn. 1-8); Organizacyjno-Inspekcyjny z lat 1946-1947 (sygn. 9); Finansowo-Gospodarczy z lat 1945-1947 (sygn. 10-12); Opiekuńczy z lat 1944-1948 (sygn. 13-19). W materiałach znajdują się protokoły poinspekcyjne, preliminarze budżetowe i sprawozdania kasowe oraz sprawy - pomocy zimowej, schroniska dla bezdomnych, kuchni oraz kolonii i półkolonii.

The history of the creator:

Po wojnie nastąpiła zmiana nazwy i ogólna reorganizacja. Polski Komitet Opiekuńczy przemianowano na CKOS (Centralny Komitet Opieki Społecznej) Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Chełmie. Nie odnaleziono informacji o likwidacji PKOS w Chełmie. Najprawdopodobniej podzielił on los PKOS w Hrubieszowie - został przekazany Referatowi Opieki Społecznej Starostwa Powiatowego w Chełmie. Siedziba Komitetu mieściła w Chełmie przy ulicy Młodowskiej 29. Status prawny – instytucja ochrony zdrowia i opieki społecznej. 31 lipca 1945 r. w skład zarządu PKOS w Chełmie weszli: prezes ks. Marceli Mrozek, wiceprezes Janusz Mostowski oraz pięciu członków zarządu oraz czterech zastępców członków zarządu. Kolejnymi prezesami byli Stanisław Radwański (1947 r.), Kazimierz Sobański (grudzień 1947 r.). W czasie funkcjonowania PKOS w Chełmie jego biurem kierowali: Józef Matłosz (od 15 października 1944 r. - do rezygnacji w czerwcu 1947 r.), Janina Siedoszewska (od 1 lipca 1947 r. p.o. kierownik PKOS do listopada 1947 r.), Piotr Grzegorzewski (od listopada 1947 r.). W 1945 r. PKOS w Chełmie zorganizował akcję dożywiania repatriantów. W baraku na stacji kolejowej uruchomiona została kuchnia, która zatrudniała 4 osoby. Oprócz tej kuchni prowadzona była kuchnia ludowa, kuchnia w schronisku dla inwalidów, kuchnia w schronisku dla bezdomnych. Oferował pomoc w naturze (odzież, obuwie, pościel) i gotówce (zapomogi gotówkowe; udzielane na leczenie i powracającym obozów hitlerowskich o robót w Niemczech; powracającym z Syberii; przybyłym z Wołynia). Prowadzone było rozdawnictwo suchego prowiantu i mleka. Udzielano bezpłatnej pomocy lekarskiej. Prowadzone były akcje zbiórek artykułów żywnościowych, odzieży obuwia w ramach, m.in. Akcji Pomocy Zimowej. Organizowano kolonie i półkolonie letnie w ramach Akcji Letniej.

Border dates:

1944-1948

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1944-1948.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

19

Total archival units developed :

19

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak