Akta aptek powiatu chełmskiego - zbiór szczątków zespołów

Reference code
36/24/0
Border dates
1922-1950
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

24/1 Apteka Józefa Papużyńskiego w Chełmie korespodencja i okólniki z lat 1922-1940, 1947-1950 (sygn. 1-4); dzienniki główna z lat 1940-1950 (sygn. 5-10); inwentarze leków z lat 1938-1946 (sygn. 11-12); przychód i rozchód środków odurzających z lat 1931, 1938-1942 (sygn. 13-16); sposób sporządzania leków z lat 1933-1938 (sygn. 17); 24/2 Apteka spadkobierców Feliksa Gency w Dorohusku, pow. Chełm korespondencja z lat 1945-1949 (sygn. 1); akta finansowe apteki z lat 1946-1948 (sygn. 2-5); spis inwentarza lekarstw apteki z lat 1946-1948 (sygn. 6-9); remanent apteki z lat 1940, 1943 (sygn. 10-11); księgi kontroli lekarstw z lat 1942-1943, 1948-1949 (sygn. 12-13, 15), książka laboratoryjna z lat 1946-1949 (sygn. 14) 24/3 Apteka Stanisława Makiełły w Chełmie inwentarz z lat 1939-1942 (sygn. 1); bilanse i sprawy finansowe z lat 1939-1950 (sygn. 2)

The history of the creator:

24/1 Apteka Józefa Papużyńskiego w Chełmie: W 1905 r. Feliks Filipowicz odsprzedał aptekę swoim dwóm wspólnikom, Józefowi Papużyńskiemu i Władysławowi Grzymale. Najprawdopodobniej w 1910 r. Grzymała odsprzedał swoją część apteki Papużyńskiemu, który został właścicielem całej apteki i prowadził ją, aż do 1944 r. Po śmierci Józefa Papużyńskiego w 1944 r., aptekę objął jego syn Janusz. Nowy właściciel nie wprowadził w funkcjonowaniu apteki zmian. W 1951 r. zgodnie z ustawą sejmową apteka Papużyńskich została upaństwowiona. Siedziba mieściła się w Chełmie. Status prawny – instytucja ochrony zdrowia i opieki społecznej. W aptece zatrudnionych było czterech pracowników wykwalifikowanych farmaceutów. Sprawy finansowe i administracyjne prowadził sam właściciel. W 1922 r., za zgodą właściciela apteki, powstał przy niej pierwszy Związek Zawodowy Pracowników Farmaceutów, do którego dołączyli pracownicy aptek z Hrubieszowa i Włodawy. Pierwszym przewodniczącym był Kiwa Morgensztern, sekretarzem Roman Ostrowski, skarbnikiem Wincentyna Ulanowska. Związek wprowadził innowacje w pracy farmaceutów, jak m. in. dyżury nocne jednej apteki, a nie wszystkich, podobnie w dni świąteczne, skrócono dzień pracy (do godziny 20.00; wcześniej do godziny 22.00). 24/2 Apteka spadkobierców Feliksa Gency w Dorohusku: Na podstawie zawartości aktowej zespołu trudno odtworzyć dzieje aktotwórcy. Na podstawie podpisów w aktach udało się ustalić, iż sukcesorami tej apteki były Julia Gency (żona Feliksa Gency), oraz Michalina Piaskowska (współwłaścicielka). Siedziba apteki mieściła w Dorohusku. Status prawny – instytucja ochrony zdrowia i opieki społecznej. 24/3 Apteka Stanisława Makiełły w Chełmie: W 1939 r. do trzech działających w Chełmie aptek dołączyła apteka pod nazwą „Apteka i Laboratorium Chemiczno-Farmaceutyczne” Stanisława Makiełły. W 1925 r. prowadził skład apteczny w Hołobach, powiat kowelski (Wacław Makiełło prowadził tam aptekę) . Magister farmacji Stanisław Makiełło uzyskał dyplom w Wilnie w 1931 r. W 1935 r. w wyniku ogłoszonego przez Urząd Wojewódzki w Lublinie konkursu, uzyskał koncesję na aptekę w Chełmie. Makiełło prowadził aptekę do 1951 r., czyli jej upaństwowienia. Siedziba apteki mieściła się w Chełmie przy ulicy Sienkiewicza 8. Status prawny – instytucja ochrony zdrowia i opieki społecznej. Swoją aptekę nowocześnie wyposażył, jak na tamte czasy. W ostatnim roku funkcjonowania apteka zatrudniała 9 osób (kierownik wraz z pracownikami).

Border dates:

1922-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1922-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

34

Total archival units developed :

34

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

każdy szczątek posiada oddzielny inwentarz książkowy