Wydział Powiatowy w Chełmie

Reference code
36/25/0
Border dates
1918-1944
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

administracja ogólna z lat 1927-1943 (sygn. 1-8); rachuba i sprawozdawczość z lat 1930-1943 (sygn. 9-34); majątek komunalny z lat 1918-1944 (sygn. 35-39); sprawy opieki społecznej, oświaty, sprawy rolne, straży pożarnej oraz działalności kas oszczędności z lat 1920-1938 (sygn. 40-45); akta osobowe pracowników Wydziału Powiatowego w Chełmie z lat 1920-1944 (sygn. 46-115)

The history of the creator:

Wydział Powiatowy w Chełmie funkcjonował w latach 1918-1950. Siedziba mieściła się w Chełmie. Status prawny – administracja ogólna. W powiatach organami uchwalającymi były rady powiatowe, pochodzące z wyborów pośrednich i jawnych, a organami wykonawczymi wydziały powiatowe, składające się z 6 członków wybieranych przez radę pod przewodnictwem starosty. Zbierał się ona na posiedzeniach, na których podejmował uchwały. Współdziałały z nim komisje powiatowe (rewizyjna, drogowa, oświaty pozaszkolnej, opieki społecznej). W latach 1929-1930 Wydział Powiatowy Sejmiku Chełmskiego m. in. przeorganizował biuro, powołał etat referenta podatkowego. Ponadto przeprowadził dokładny spis majątku stanowiącego własność Sejmiku i założył księgi inwentarzowe, których Sejmik nie posiadał. Z dniem 13 lipca 1933 r. weszła w życie nowa ustawa z dni 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W jej następstwie „sejmik” zastąpiła „rada powiatowa”. Nowa ustawa zmieniła również określenie związku „komunalnego” na „samorządowy”. W 1934 r. personel Biura Wydziału Powiatowego uległ pewnej redukcji i składał się z 6 osób: sekretarza, inspektora samorządu, buchaltera, kasjerki, referenta podatkowego, kancelistki-maszynistki biura ogólnego.

Border dates:

1918-1944

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1918-1944.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

115

Total archival units developed :

115

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.32

Total current materials developed

0.32

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 115