Akta gminy Krzywiczki w Pokrówce

Reference code
36/32/0
Border dates
1864-1954
Number of series
6
Number of scans
0

Content:

Akta sprzed 1944 roku (sygn. 1-21, 343-344); Dział I Ogólno-Organizacyjny (sygn. 22-101, 342); Dział II Finansowo-Budżetowy (sygn. 102-194); Dział III Gospodarki Gminnej (sygn. 195-229); Dział Administracji Społecznej (sygn. 230-247); Dział V Administracyjny (sprawy poruczone) (sygn. 248-341, 345)

The history of the creator:

Zarząd Gminy (Prezydium Gminnej Rady Narodowej) Krzywiczki, powiat chełmski, funkcjonował w latach 1867-1954. Siedziba gminy znajdowała się w miejscowości Krzywiczki, jednak z początkiem 1945 r. została przeniesiona do miejscowości Pokrówka. Status prawny – administracja ogólna. W 1864 r. organy administracji gminnej stanowiły: zebrania gminne, wójt, sołtysi i sąd gminny z ławnikami. W 1918 r. w gminie nadal obowiązywały ustawy i przepisy z okresu zaboru rosyjskiego, uzupełnione dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. Dekret zmienił częściowo zakres działania i sposób urzędowania organów gminnych. Gminę tworzyli: zgromadzenie gminne, rada gminna, wójt z pomocnikami i urzędnikami oraz sołtysi. W 1933 r. weszła w życie jednolita dla gmin kraju (oprócz Śląska) ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, stając się organem wykonawczym tych władz. W 1944 r. utworzone zostały gminne rady narodowe. Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy), prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). W 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1924 r. w skład gminy wchodziły: Antonin folwark; Bieławin wieś; Depułtycze Królewskie wieś, kol.; Depułtycze Ruskie wieś, folwark; Gotówka kol.; Karolinów kol.; Koza-Gotówka wieś, folwark; Krzywice wieś, kol.; Krzywiczki wieś; Kumowa Dolina leśniczówka; Ludwinów kol.; Okszów wieś, kol., cegielnia; Podborcze osada; Pokrówka kol.; Pokrówka Nowa wieś; Pokrówka Stara wieś; Posada-Janów leśniczówka; Rożdżałów wieś, kol.; Rożdżałów – Łanowe Sołtysy wieś; Rudka wieś; Serebryszcze wieś, folwark; Stańków wieś; Starostwo folwark; Strachosław wieś; Strupin Duży wieś; Strupin – Łanowe Sołtysy wieś; Strupin Mały kol.; Trubakówka kol.; Udalec osada młyńska; Uher folwark; Weremowice wieś, osada; Weresce leśniczówka; Wojniaki kol.; Wolwinów wieś, kol., osada leśna; Zagroda Uherska wieś; Zawadówka wieś, osada; Żółtańce wieś, kol.

Border dates:

1864-1954

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1864-1917, 1924-1924, 1938-1954.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

rosyjski, polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

345

Total archival units developed :

345

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.04

Total current materials developed

3.04

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak