Akta gminy Horodło

Reference code
36/51/0
Border dates
1913-1954
Number of series
14
Number of scans
0

Content:

część I - działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1923-1940 (sygn. 1-4); Finansowo-Budżetowy z lat 1924-1925, 1928, 1932-1944 (sygn. 5-23); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1913-1914, 1939, (sygn. 24-25); część II - działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1945-1954 (sygn. 1-41); Finansowo-Budżetowy z lat 1944-1954 (sygn. 42-69, 77-82, 103-106, 117-150, 162-165); Gospodarki Gminnej z lat 1947-1951, 1953-1954 (sygn. 167-174); Administracji Społecznej z lat 1948-1953 (sygn. 175-179); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1933, 1947, 1950-1954 (sygn. 180-197)

The history of the creator:

Zarząd Gminy Strzyżów, powiat hrubieszowski, funkcjonował w latach 1867-1870. Najprawdopodobniej ok. 1870 r. gmina Strzyżów zmieniła swoją nazwę i siedzibę na Horodło (po odebraniu praw miejskich Horodle). W 1954 r. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Horodle zostało zlikwidowane. Siedziba gminy znajdowała się w miejscowości Horodło. Status prawny – administracja ogólna. W 1864 r. organy administracji gminnej stanowiły: zebrania gminne, wójt, sołtysi i sąd gminny z ławnikami. W 1918 r. w gminie nadal obowiązywały ustawy i przepisy z okresu zaboru rosyjskiego, uzupełnione dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. Dekret zmienił częściowo zakres działania i sposób urzędowania organów gminnych. Gminę tworzyli: zgromadzenie gminne, rada gminna, wójt z pomocnikami i urzędnikami oraz sołtysi. W 1933 r. weszła w życie jednolita dla gmin kraju (oprócz Śląska) ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, stając się organem wykonawczym tych władz. W 1944 r. utworzone zostały gminne rady narodowe. Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy), prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). W 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1924 r. w skład gminy wchodziły: Brzeźnica wieś, kol.; Cegielnia wieś; Ciołki folwark; Franusin kol.; Horodło osada miejska, przystanek kolejowy; Hrebenne wieś, folwark; Husynne wieś, folwark; Janki kol.; Kobło wieś, folwark; Komora wieś; Kopyłów wieś, folwark; Kraśnica kol.; Liski wieś; Łużków wieś; Łużków-Bojarszczyzna wieś; Marcinówka kol.; Marta kol.; Matcze wieś, tartak; Poraj kol.; Rogalin folwark; Starzeń folwark; Strzyżów wieś, osada fabryczna; Wały Jagiellońskie kol.; Wieniawka folwark; Zagórnik kol.

Border dates:

1913-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1913-1914, 1923-1954.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

212

Total archival units developed :

212

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

2.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak