Akta gminy Uchanie

Reference code
36/60/0
Border dates
1928-1954
Number of series
6
Number of scans
0

Content:

Akta sprzed 1944 r.: księgi biercze podatków skarbowych i samorządowych gminy Uchanie z lat 1943-1944 (sygn. 1-3); lista rozkładu państwowego podatku gruntowego z lat 1943-1944 (sygn. 4); rejestr kenkart z 1943 r. (sygn. 5); wykaz kwartalny zaślubionych parafii prawosławnej w Teratynie na terenie gminy Uchanie za I i II kwartał 1938 roku (sygn. 6); działy - Ogólno-Organizacyjny z lat 1944-1954 (sygn. 7-97); Finansowo-Budżetowy z lat 1928, 1938-1939, 1944-1954 (sygn. 98-185); Gospodarki Gminnej z lat 1934, 1939, 1944-1954 (sygn. 186-209); Administracji Społecznej z lat 1946-1953 (sygn. 210-222); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1944-1954 (sygn. 223-274)

The history of the creator:

Zarząd Gminy Jarosławiec, powiat hrubieszowski, funkcjonował w latach 1867-1870. Najprawdopodobniej ok. 1870 r. gmina Jarosławiec zmieniła swoją nazwę i siedzibę na Uchanie (po odebraniu praw miejskich Uchaniom). W 1954 r. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Uchaniach zostało zlikwidowane. Siedziba gminy znajdowała się w miejscowości Uchanie. Status prawny – administracja ogólna. W 1864 r. organy administracji gminnej stanowiły: zebrania gminne, wójt, sołtysi i sąd gminny z ławnikami. W 1918 r. w gminie nadal obowiązywały ustawy i przepisy z okresu zaboru rosyjskiego, uzupełnione dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. Dekret zmienił częściowo zakres działania i sposób urzędowania organów gminnych. Gminę tworzyli: zgromadzenie gminne, rada gminna, wójt z pomocnikami i urzędnikami oraz sołtysi. W 1933 r. weszła w życie jednolita dla gmin kraju (oprócz Śląska) ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, stając się organem wykonawczym tych władz. W 1944 r. utworzone zostały gminne rady narodowe. Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy), prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). W 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1924 r. w skład gminy wchodziły: Aurelin wieś; Bokinia wieś; Busieniec wieś; Chyżowice wieś, folwark; Dąbrowa folwark; Drohiczany wieś; Gliniska wieś; Jarosławiec wieś; Lemieszów wieś; Łuszczów wieś, kol.; Marysin kol.; Miedniki wieś; Odletajka kol.; Pielaki wieś; Putnowice Górne wieś; Roskoszówka wieś; Staszyc kol.; Stupnik kol.; Teratyn wieś; Uchanie osada miejska, folwark; Wańdzin folwark; Władzin kol., folwark; Wola Uchańska wieś; Wysokie wieś; Zosin folwark.

Border dates:

1928-1954

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1928-1928, 1934-1934, 1938-1939, 1943-1954.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski, niemiecki

Availability:

Available in full

Total archival units:

274

Total archival units developed :

274

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

w 2011 r. został opracowany inwentarz w systemie ZoSIA; liczba jednostek w zespole zwiększyła się w wyniku rozdzielenia jednostek archiwalnych (2011 r.)