Księgi sądu ziemskiego w Kaliszu

Reference code
53/4/0
Border dates
1401 - 1793
Number of series
0
Number of scans
88375

Content:

Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, plenipotencje, inkwizycje, regestra. W zespole wyodrębniono szczątek: 53/ 4/1 Księgi wieców kaliskich z lat 1543 - 1577.

The history of the creator:

Sąd ziemski w Kaliszu był sądem szlacheckim, w którym główną rolę odgrywał starosta (lub jego zastępca) jako namiestnik króla oraz: sędzia, podsędek, wojewoda, podkomorzy i chorąży. Sąd objeżdżał województwo i odbywał sesje w powiecie; terminy, w których to się odbywało, nazywano roczkami. Kompetencje sądu ziemskiego obejmowały wszystkie sprawy, w których pozwana była szlachta, z wyjątkiem spraw przekazanych innym sądom (np. sejmikowym lub królewskim) oraz sprawy niesporne. W 1792 r. jego kompetencje przejął sąd ziemiański.

Border dates:

1401 - 1793

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Księgi ziemskie kaliskie

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

219

Total archival units developed :

218

Total archival units without records:

0

Total current materials

20.0

Total current materials developed

19.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
inventory published Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 218 j. a. o sygn.: Z. 1-Z. 218 (nr 53: 85297-85514) oraz inwentarz książkowy (nr 53 85515) oraz dopełnienia do 32 sygnatur: Z.21 (nr O 150278), Z.22-Z.23 (nr O: 150275-150276), Z.25 (nr O 150279), Z.26 (nr O 150277), Z.27-Z.30 (nr O: 150280-150283), Z.32 (nr O 150284), Z.34 (nr O 150290), Z.35-Z.38 (nr O: 150286-150289), Z.40-Z.48 (nr O: 150291-150299), Z.103-Z.110 (nr O: 150300-150307). Zdigitalizowano j.a. o sygn. : 1-54, 56-80, 102-218