Urząd Powiatowy w Bielsku

Reference code
13/1/0
Border dates
[1815-1854] 1855-1868
Number of series
12
Number of scans
0

Content:

1. Zarządzenia, okólniki, z lat 1855-1868, sygn. 1-11 2. Sprawy organizacyjne i osobowe: inwentarze biurowe, sprawozdania z działalności, zestawienia dochodów z opłat od 1860 r., prenumerata czasopism, z lat 1855-1868, sygn. 12-20 3. Sprawy wojskowe: kwaterunek wojska, odbycie służby wojskowej, zapomogi, utworzenie Wolnego Korpusu, korespondencja z komendą uzupełnień, szkody wojenne, z lat 1856-1868, sygn. 21-27 4. Sprawy wyznaniowe i szkolne: lokale szkolne, fundusze szkolne, personel nauczycielski, podatek szkolny, spisy dzieci, komitety szkolne, sprawy kościelne z lat [1852] 1855-1868, sygn. 28-43 5. Sprawy sanitarne i weterynaryjne: zawiadomienia o chorobach zakaźnych, koszty leczenia szpitalnego, personel lekarski, szczepienia ochronne, nadzór sanitarny nad handlem i bydłem, z lat 1855-1868, sygn. 44-61 6. Sprawy rolne i leśne: przebudowa młyna na przędzalnię, pozwolenia na poszukiwanie minerałów, statystyka rolna, szkody rolne i leśne, z lat [1815-1827] 1855-1868, sygn. 62-72 7. Sprawy przemysłu i handlu, z lat 1855-1868, sygn. 73-86 8. Sprawy budowlane, wodne, drogowe: budowa i naprawa dróg, plan części gminy Jaworza, budowa strażnicy w Kamienicy, plany budowlane, z lat [1854] 1855-1867, sygn. 87-100 9. Sprawy policyjne: poszukiwanie osób, spisy placówek żandarmerii, sprawy organizacyjne i gospodarcze żandarmerii, sprawy przynależności gminnej, zwalczanie włóczęgostwa, z lat 1855-1867, sygn. 101-113 10. Sprawy gminne, wyborcze, ewidencja ludność: wybory gminne, z lat 1857-1862, sygn. 114-118 11. Sprawy podatkowe i finansowe: prenumeraty, oferty, pożyczka narodowa, loteria, z lat 1856-1860, sygn. 119-122 12. Dzienniki korespondencyjne, indeksy, z lat 1857-1865, sygn. 123-141

The history of the creator:

Na podstawie Konstytucji z 1849 r. i ustawy z tegoż roku o urządzeniu władz politycznych powstało w Bielsku starostwo powiatowe (Bezirkshauptmannschaft). Starostwo Powiatowe w Bielsku istniało od 1850 r. do 1855 r., a jego likwidacja nastąpiła w związku z cofnięciem ww. Konstytucji. Na mocy zarządzenia Reichs-Gesetzt-Blatt für das Kaiserthum Osterreich z roku 1853, poz. 10, jako najniższą władzę administracji państwowej ustanowiono urzędy powiatowe (Bezirksamt) z naczelnikiem powiatowym (Bezirksvorsther) na czele. Starostwo Bielskie rozpadło się na mocy ww. zarządzenia na trzy urzędy powiatowe z siedzibami w Bielsku, Skoczowie i Strumieniu. Urząd Powiatowy w Bielsku obejmował następujące miejscowości: Aleksandrowice, Stare Bielsko, Komorowice, Bystrą, Bronów, Czechowice, Dziedzice, Ligotę, Jaworze, Jasienicę, Kamienicę, Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne, Wapienicę, Mazańcowice, Mikuszowice i Zabrzeg. Urzędy Powiatowe były, w należących do nich terytoriach, najniższymi jednostkami administracji państwowej we wszystkich sprawach nie wyłączonych dla innych władz lub organów. Podlegały one bezpośrednio Rządowi Krajowemu w Opawie. Kompetencje Urzędów Powiatowych określało szczegółowo zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Finansów (Reichs-Gesetzt-Blatt für das Kaiserthum Osterreich z roku 1853, poz. 10). Działalność Urzędów Powiatowych zakończyła się w 1868 roku, w związku z ponowną reorganizacją administracji państwowej. Na Śląsku, w skład którego wchodził okręg bielski, przywrócono dawne starostwa (Bezirkshauptmannschaft). [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. dr Stanisława Poprawska, Bielsko-Biała, 1974]

Border dates:

[1815-1854] 1855-1868

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1815-1854, 1855-1868.

Former name:

Foreign language name:

Bezirksamt in Bielitz

Languages:

Availability:

Total archival units:

141

Total archival units developed :

141

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

2.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 14.12.1981, 0014-11, inwentarz zatwierdzony na posiedzeniu KM 14.12.1971