Liceum Pedagogiczne im.G. Piramowicza w Bielsku-Białej

Reference code
13/87/0
Border dates
1945-1969
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. Sprawy organizacyjne szkoły: Kronika i Księga Pamiątkowa Liceum, orzeczenia organizacyjne, księgi ogłoszeń i zarządzeń dyrekcji, analiza pracy Rady Pedagogicznej, z lat 1945-1969, sygn. 1-16 2. Sprawy nauczania i wychowania: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, księga protokołów Komitetu Rodzicielskiego, sprawozdania z działalności i preliminarze budżetowe Komitetu Rodzicielskiego, sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej, z wyników egzaminów wstępnych, promocyjnych i dojrzałości, z lat 1945-1969, sygn. 17-37 3. Sprawozdawczość i statystyka: sprawozdania ze stanu kadr, z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania z liczby i pochodzenia społecznego uczniów, stypendia, internaty, z lat 1953-1968, sygn. 38-47 4. Komitet Rodzicielski i inne towarzystwa, z lat 1949-1969, sygn. 48-55 5. Rekwalifikacja 2015 z lat 1945-1969, sygn. 56-305 Akta osobowe nauczycieli listy płac, świadectwa ukończenia Wyższego Kursu Nauczycielskiego, wykazy absolwentów, dzienniki lekcyjne.

The history of the creator:

Liceum Pedagogiczne im. Grzegorza Piramowicza było kontynuacją założonego w 1937 r. 3-letniego Liceum Pedagogicznego w Białej, którego działalność przerwała II wojna światowa. W 1945 r. z polecenia Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie, organizacją Liceum Pedagogicznego w Białej zajął się były nauczyciel tego zakładu, dyrektor Edward Fedorowicz, przy współudziale całego zespołu pracowników liceum i komitetu rodzicielskiego. Naukę rozpoczęto w kwietniu 1945 r. początkowo w Kamienicy przy pl. Wolności, a od maja 1945 r. w budynku szkoły podstawowej przy ul. Komorowickiej 13. Od stycznia 1946 r. Liceum Pedagogiczne wróciło do własnego, wyremontowanego gmachu przy ul. Komorowickiej 27. Równolegle do rozwoju szkoły, doskonalił się i rozwijał internat liceum. Z dniem 4 maja 1958 r. Ministerstwo Oświaty nadało Państwowemu Liceum Pedagogicznemu nazwę "Państwowe Liceum Pedagogiczne im. Grzegorza Piramowicza w Bielsku-Białej". W celu pogłębienia pracy dydaktyczno-wychowawczej powstały w liceum liczne organizacje i kółka zainteresowań jak: biologiczne, krajoznawczo-turystyczne, pedagogiczne, polonistyczne, radiotechniczne, elektro-techniczne, szachowe i dramatyczne. W roku 1969 w wyniku reformy systemu kształcenia nauczycieli Liceum Pedagogiczne im. G. Piramowicza uległo likwidacji. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1974]

Border dates:

1945-1969

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1969.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

305

Total archival units developed :

305

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 305 j.

KM 25.10.1979, 0014-11, w 2015 roku opracowano 250 j.a. - 1,40 m.b. dokumentacji zaliczonej wcześniej do kat.B50 i jako dopływ dołączono do części opracowanej zespołu. Rekwalifikacji dokonano na podstawie uchwały nr 45/2015 KAOD AP w Katowicach