Zakłady Górnicze "Silesia" Spółka Akcyjna w Bielsku

Reference code
13/152/0
Border dates
[1884-1918] 1919-1945
Number of series
1
Number of scans
0

Content:

1. Sprawozdania, bilanse, protokoły walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zebrań władz spółki, z lat 1927-1943, sygn. 1-18 2. Oszacowanie majątku: oszacowania wartości zakładów przemysłowych S.A. "Zakłady Górnicze Silesia", oszacowania maszyn i budynków, z lat 1927-1939, sygn. 19-26 3. Sprawy nieruchomości (tytuły własności kupna, sprzedaże, dzierżawa): nadania górnicze, kontrakty kupna i sprzedaży, z lat [1884-1918]1919-1943, sygn. 27-35 4. Korespondencja i umowy w sprawach finansowych: umowy w sprawie dostawy energii elektrycznej, z lat 1923-1945, sygn. 36-39 5. Sprawy produkcji węgla: a) Kopalnia "Silesia": korespondencja z urzędami górniczymi, sprawy techniki i kosztów produkcji, plany ruchu Kop. Węgla "Silesia") Wymiana doświadczeń z innymi kopalniami: sprawozdanie z objazdu kopalni "Barbara" z Zagł. Ostrawsko- Karwińskim, z lat 1909-1944, sygn. 40-46 6. Sprawy załogi: wykazy przeciętnych zarobków w Kop. Rady Zaufania, sprawozdanie z kont. rocznego -zamknięcia rachubowego Szk. Górn. w Orawie, z lat 1931-1943, sygn. 47-49 Akta kat. B-50: akta personalne, z lat 1927-1944, poz. 1-8 7. Rekwalifikacja z 2019 r. (sygn.50-131). Zatrudnienie i akta osobowe pracowników

The history of the creator:

Spółka pod nazwą "Dziedzitzer Montangewerksschaft" z siedzibą Zarządu w Bielsku została założona w 1903 r. przez Kasę Depozytową w Wiedniu i Zarząd Miejski Miasta Wiednia. Spółka zbudowała Kopalnię Węgla "Silesia" w Czechowicach, eksploatowaną od 1906 r. W 1919 r. firma została przekształcona w spółkę akcyjną i przyjęła nazwę : Zakłady Górnicze "Silesia" S.A. W 1922 r. spółka uruchomiła również elektrownię w Czechowicach, a w 1924 r. tartak. W 1928 r. Silesia przejęła ponadto cegielnię w Starym Bielsku i wapiennik w Inwałdzie. Kapitał zakładowy spółki (zwłaszcza kopalnia) przynosił straty przez cały okres międzywojenny, co zmuszało firmę do zaciągania pożyczek w bankach zagranicznych, redukowania wartości nominalnej starych akcji i emitowania nowych akcji dla pokrycia zobowiązań wobec wierzycieli. W okresie okupacji hitlerowskiej spółka znajdowała się pod zarządem komisarycznym Głównego Urzędu Powierniczego Wschód, który w 1943 r. sprzedał jej majątek firmie "Energieversorgung Oberschlesien". W 1945 r. kopalnia została przejęta przez władze polskie i weszła początkowo w skład Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, zaś od 1947 r. należała do Jaworznicko-Mikołowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. doc. dr Jerzy Jaros, Katowice, 1965]

Border dates:

[1884-1918] 1919-1945

Classification:

instytucje gospodarcze

The name of the creator:

Dates:

1884-1918, 1919-1945.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski, niemiecki

Availability:

Available in full

Total archival units:

131

Total archival units developed :

49

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.74

Total current materials developed

0.45

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie 82 j.
Book inventory approved Nie 49 j.

KM 25.10.1979, 0014-11