Rafineria Nafty w Czechowicach S.A.

Reference code
13/153/0
Border dates
1919-1944
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. Organizacja i administracja: statuty firmy Vacuum Oil Company, protokoły posiedzeń zarządu Firmy Stantart-Nobel S.A., umowy zbiorcze zawarte pomiędzy Towarzystwem Naftowym z Związkami Przemysłowymi Górniczo-Hutniczymi i Chemicznymi, z lat 1919-1939, sygn. 1-5, 4a 2. Inwestycje i budownictwo: plan topograficzny i sytuacyjny, kosztorysy, budowlane zarządzenia, plany techniczne dotyczące rozbudowy Rafinerii Nafty, plan rurociągu Vacum Oil, z lat 1923-1944, sygn. 6-20 3. Sprawy finansowe: sprawozdania finansowe, bilanse, finansowe sprawozdania pokontrolne, z lat 1922-1944, sygn. 21-35

The history of the creator:

Spółka Akcyjna Vacuum Oil Company Limited została zorganizowana na zasadzie zezwolenia rządowego udzielonego Jerzemu Waschingtonowi Hooherowi w 1919 r. Celem spółki było kupno, sprzedaż, przywóz, wywóz i wytwarzanie wszelkich produktów z olei skalnych, jak również olei maszynowych i tłuszczów wszelkiego rodzaju. Siedzibą spółki były Czechowice. Kapitał spółki w chwili założenia wynosił 5 ml koron. Skład organizacyjny zarządu spółki był następujący: Walne Zgromadzenie, Zarząd, Dyrekcja, Rada Nadzorcza. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1969]

Border dates:

1919-1944

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1919-1944.

Former name:

Foreign language name:

Vacuum Oil Company AG Tschechowitz

Languages:

Availability:

Total archival units:

36

Total archival units developed :

36

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

plany techniczne