Zakłady Akumulatorowe Fr.Müller S.A Bielsko

Reference code
13/155/0
Border dates
1922-1944
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

1. Sprawy organizacyjne: statut, odpisy z rejestru handlowego, z lat 1922-1941, sygn. 1-7 2. Działalność Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej: wypisy aktów materialnych, protokoły posiedzeń, z lat 1929-1939, sygn. 8-9 3. Finanse, gospodarka, administracja: bilanse, spisy nieruchomości, sprawy personalne, z lat 1922-1944, sygn. 10-22

The history of the creator:

Polskie Towarzystwo Akumulatorowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Lwowie powstała w listopadzie 1922 r., na zasadzie statutu zatwierdzonego przez ministrów przemysłu i handlu oraz skarbu w Warszawie. Od 16 lutego 1929 r. Zarząd Spółki przeniesiono do Białej koło Bielska, gdzie działał pod nazwą Polskie Towarzystwo Akumulatorowe "Petea" Spółka Akcyjna. W 1931 r. przeniesiono siedzibę Zarządu Spółki do Warszawy. We wrześniu 1939 r. firma została przejęta przez władze okupacyjne, a następnie przekazana niemieckim akcjonariuszom. W 1941 r. została wpisana do rejestru handlowego w Sądzie Powiatowym w Bielsku (Amtsgericht) pod nazwą Akumulatorenwerke Fr.Müller Aktiengesellschaft Bielitz. Celem Spółki było wytwarzanie i zbyt akumulatorów, prowadzenie przedsiębiorstw komunikacyjnych opartych na trakcji akumulatorów elektrycznych, produkcja przedmiotów ogólnego zapotrzebowania z ołowiu i pokrewnych metali, fabrykacja i sprzedaż artykułów gumowych, metalowych mających zastosowanie w technice i elektrotechnice. Na bazie tejże Spółki powstała w 1945 r. Fabryka Akumulatorów w Bielsku-Białej. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1973]

Border dates:

1922-1944

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1922-1944.

Former name:

Foreign language name:

Akkumulatorenwerke Fr. Müller A.G. Bielitz

Languages:

Availability:

Total archival units:

22

Total archival units developed :

22

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.22

Total current materials developed

0.22

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 22 j.

KM 25.10.1979, 0014-11