Polskie Zakłady Bitumiczne Bielsko

Reference code
13/157/0
Border dates
1930-1939
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

The history of the creator:

Border dates:

1930-1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1930-1939, 1930-1939.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

493

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak
Working list Tak

Akta przejęto na mocy zarządzenia nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 lutego 1952 r., łącznie z byłym Archiwum Miejskim w Bielsku w dniu 31 marca 1952 r.