Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Jutrzenka" w Wapienicy

Reference code
13/181/0
Border dates
1954-1957 [1958, 1960-1961]
Number of series
5
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
13/181/0/1/1 Sprawy organizacyjne Spółdzielni Wytwórczej „Jutrzenka”, Statut, rejestr Spółdzielni, regulaminy robót, uchwały Prez. PRN w Bielsku dotyczące podstaw stanu ekonomicznego Spółdzielni 1954-1956 0
13/181/0/1/2 Deklaracje członkowskie, zaświadczenia i wykazy członków 1953-1957 0
13/181/0/1/3 Książki wkładów członkowskich RSW „Jutrzenka” 1953-1957 0
13/181/0/1/4 Dokumentacja dotycząca likwidacji Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej „Jutrzenka” w Wapienicy 1957-1958, 1960 0
13/181/0/1/5 Protokoły z zebrań ogólnych Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej w Wapienicy 1954 0
13/181/0/1/6 Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Wytwórczej „Jutrzenka” w Wapienicy 1954 0
13/181/0/1/7 Krótka historia Spółdzielni Produkcyjnej w Wapienicy 1961 0
13/181/0/2/8 Roczny plan gospodarczy na rok 1955 1955 0
13/181/0/2/9 Roczny plan gospodarczy na rok 1956 1956 0
13/181/0/2/10 Wniosek do planu gospodarczego na rok 1957 1956 0
13/181/0/2/11 Plan gospodarczo-finansowy na rok 1957 1957 0
13/181/0/2/12 Plan agrotechniczny Spółdzielni produkcyjnej na rok 1955 1955 0
13/181/0/2/13 Plan inwestycji i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych Spółdzielni Produkcyjnej na rok 1956 1956 0
13/181/0/2/14 Sprawozdanie z całorocznej gospodarki zespołowej Spółdzielni produkcyjnej w Wapienicy za rok 1954 1955 0
13/181/0/2/15 Sprawozdanie roczne ze stanu organizacyjnego 1955 0
13/181/0/2/16 Sprawozdanie roczne ze stanu organizacyjnego i gospodarczego Spółdzielni Produkcyjnej 1956 0
13/181/0/2/17 Sprawozdanie roczne ze stanu organizacyjnego i gospodarczego Spółdzielni Produkcyjnej za rok 1956 1957 0
13/181/0/2/18 Kwartalne sprawozdania ze stanu organizacyjnego i gospodarczego spółdzielni 1955-1957 0
13/181/0/2/19 Sprawozdanie roczne Zarządu Spółdzielni Wytwórczej w Wapienicy 1957 0
13/181/0/2/20 Sprawozdanie kierownika Powiatowego Zarządu Rolnictwa z sytuacji gospodarczo-finansowej RSW „Jutrzenka” w Wapienicy za 1955 r. 1956 0
13/181/0/3/21 Protokoły dotyczące zagospodarowania hodowli i stanu sanitarno-weterynaryjnego 1954-1957 0
13/181/0/3/22 Obliczenia i podział dochodu RSW „Jutrzenka” w Wapienicy – roczne 1954-1956 0
13/181/0/3/23 Subwencje państwowe na rzecz Spółdzielni 1955-1956 0
13/181/0/3/24 Umowa zawarta między POCH Bestwina a RSW „Jutrzenka” 1955-1956 0
13/181/0/3/25 Zestawienie środków produkcji i inwestycji nie podlegających podziałowi 1954-1955 0
13/181/0/3/26 Księga funduszów 1954-1955 0
13/181/0/3/27 Książka ewidencji i dochodów w naturze i ich podział 1954 0
13/181/0/3/28 Książka ewidencji i dochodów w naturze i ich podział 1955 0
13/181/0/3/29 Książka ewidencji i dochodów w naturze i ich podział 1956 0
13/181/0/3/30 Książka ewidencji i dochodów w naturze i ich podział 1957 0
13/181/0/3/31 Książka ewidencji i dochodów w naturze i ich podział 1958 0
13/181/0/3/32 Księga inwentarza żywego i martwego 1954-1956 0
13/181/0/4/33 Protokoły posiedzeń wraz z załącznikami 1954,1961 0
13/181/0/5/34 Zestawienie dłużników i wierzycieli 1955 0
13/181/0/5/35 Rozliczenie w naturaliach z pracującymi 1954-1955 0
13/181/0/5/36 Kosztorys na roboty instalacji wodociągowej RSW „Jutrzenka” 1956 0
13/181/0/5/37 Opis techniczny planu stodoły RSW „Jutrzenka” 1954-1955 0
Showing 1 to 37 of 37 entries.