Kamienickie Fabryki Mebli Przedsiębiorstwo Państwowe w Bielsku-Białej

Reference code
13/195/0
Border dates
1945-1972
Number of series
5
Number of scans
0

Content:

1. Dział Organizacyjno-Prawny: statut planowania wewnątrz zakładowego, protokoły przejścia pod zarząd państwowy fabryki w Cieszynie, regulamin pracy, zakładowa umowa zbiorowa, protokoły zebrań, narad roboczych i Rady Robotniczej, z lat 1945-1961, sygn. 1-18 2. Dział Planowania i Statystyki: roczne plany i sprawozdania produkcyjne, rozwoju techniki, zatrudnienia i funduszu płac, plany gospodarcze jednostek podległych, statystyczne sprawozdania z mechanizacji produkcji wyborów, analizy działalności gospodarczej i ekonomicznej, z lat 1949-1962, sygn. 19-82 3. Dział Księgowości: bilanse zakładowe i jednostek podległych, plany finansowe i kosztów, zbiorczy plan kosztów, orzeczenia z badania sprawozdania finansowego, protokół oszacowania składników majątkowych fabryki, z lat 1945-1972, sygn. 83-239 4. Dział Techniczny: plany rozwoju techniki i postępu technicznego, roczne sprawozdania ze wskaźników techniczno-ekonomicznych, protokoły zebrań Komisji Koordynacyjnej, z lat 1950-1971, sygn. 240-249 5. Dział Inwestycji: plany rzeczowo-finansowe inwestycji, analizy opisowe, roczne i kwartalne oraz sprawozdania z realizacji inwestycji, z lat 1959-1971, sygn. 250-266

The history of the creator:

Fabryka Mebli w Kamienicy powstała w 1910 r. W okresie przedwojennym i wojennym czynny był jedynie tartak ze skrzynkarnią. Początkowo produkowano różnego rodzaju skrzynki przechodząc kolejno do coraz wyższych standardów produkcyjnych, a więc szafy koszarowe, internatowe, fotele rozkładane, kanapy rozkładane, które produkowano przez dłuższy okres czasu. Zakład w Kamienicy nie został w okresie powojennym rozbudowany, jednakże przeprowadzone remonty oraz drobne inwestycje budowlane pozwoliły na znaczne zwiększenie zdolności produkcyjnych umożliwiających wprowadzenie produkcji eksportowej. Do zasadniczych przełomów w rozwoju zakładu zaliczyć należy likwidację produkcji tartacznej oraz postawienie większego baraku, co znacznie podniosło przestrzeń produkcyjną, pozwalającą na wprowadzenie seryjnej produkcji mebli wyższych standardów. W roku 1952 nastąpiło połączenie dwóch fabryk mebli tj. Fabryki Mebli w Łodygowicach i w Kamienicy, z dyrekcją w Kamienicy pod nazwą Kamienickie Fabryki Mebli. Do uruchomienia produkcji w pierwszych latach po wojnie oraz rozwoju zakładu przyczynili się organizatorzy i przodownicy pracy, m.in.: Szygut Jan, Delidowiec Jan, Dzida Karol, Zięba Franciszek, Wójtowicz Adam, Kóska Franciszek, Rębisz Anna, Dadok Elżbieta, Wróbel Franciszek, Kucharczyk Jan i Korzec Józef. W roku 1962 nastąpiło dalsze przyłączenie do przedsiębiorstwa - Fabryki Mebli w Cieszynie. Zakład ten specjalizował się w produkcji mebli kuchennych. Produkcja eksportowa obejmowała meble kuchenne tj.: kredensy i szafki kuchenne. Poważny wzrost produkcji nastąpił po 1962 r. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1974]

Border dates:

1945-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

266

Total archival units developed :

266

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak